Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae palvelun nimellä:

tai valitse seuraavista:

Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Luvat ja hakemukset:


Palvelut aakkosittain:  Haun tulokset

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea vaikeasti vammaisen henkilön selviytymistä arjessa omassa elinympäristössään.
Lue lisää palvelusta...
Kuntoutussuunnittelijat järjestävät lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.
Lue lisää palvelusta...
Kaupunginmuseon tutkijat vastaavat mielellään kysymyksiin Helsingin historiasta. Voit lähettää oman kysymyksen ja selata aiempia kysymyksiä Kysy museolta -palvelussa.
Lue lisää palvelusta...
Kädentaitoryhmissä voit luoda uutta erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla.
Lue lisää palvelusta...
Käynnistysavustuksia myönnetään vuokra-asuntolainoille, takauslainoille sekä perusparannuksiin. Lisäksi ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia.
Lue lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita.
Lue lisää palvelusta...
Helsinkiläiset voivat hakeutua laboratoriotutkimuksiin ilman ajanvarausta useimpiin laboratorioihin.
Lue lisää palvelusta...
Henkilöstökassan puhelinpalvelu lainoihin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut tekee Helsingin satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.
Lue lisää palvelusta...
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Lue lisää palvelusta...
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista.
Lue lisää palvelusta...
Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa yksityisiin tarkoituksiin tai journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman langattoman verkon käyttöön julkisilla paikoilla Helsingin keskustassa sekä useissa julkisissa tiloissa keskustan ulkopuolella.
Lue lisää palvelusta...
Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.
Lue lisää palvelusta...
Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Yhdessä perheen kanssa arvioidaan peruspalvelujen ja lastensuojelun tuen ja palvelujen tarvetta.
Lue lisää palvelusta...
Matalan kynnyksen puhelinpalvelu auttaa helsinkiläisiä lapsiperheitä löytämään oikeanlaista tukea.
Lue lisää palvelusta...
Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on lapsiperheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Lasketteluun ja pulkkailuun sopiva paikka.
Lue lisää palvelusta...
Lasten fysioterapiassa arvioimme ja kuntoutamme lapsen motorista kehitystä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   >06.12.2019 00:33