Suoraan sisältöön

Valinnan vapaus

Valinnanvapaus sosiaali- ja perhepalveluissa

Palvelut oman kunnan ulkopuolelta

Voit hakea ympärivuorokautista hoitoa kotikunnan lisäksi myös muista kunnista.

Voit hakea perhehoidon, laitoshoidon tai asumispalvelun piiriin kotikuntasi ulkopuolelle. Hakijana olet tällöin tasaveroisessa asemassa kunnan omien vastaavien palveluntarvitsijoiden kanssa.

Palvelua haetaan Hakemus palvelun saamiseksi (hakijan kotikunta muu kuin Helsinki) -lomakkeella, joka palautetaan Selvitys-, arviointi- ja sijoitustoimistoon/ Kotikunta-asiat, PL6600, 00099 Helsingin kaupunki.

Kotikuntalakia koskevat tiedustelut: ma–pe klo 9–10 puh. 09 3102 4644

Lisätietoja: Ympärivuorokautisen hoidon hakeminen oman kotikunnan ulkopuolelta


Palvelualueena koko Helsinki

Seuraavia palveluja tarjoavien toimipaikkojen palvelualueena on koko Helsinki, jolloin Helsingin alueella voi vapaasti valita minkä tahansa toimipaikan:

- päihdepalvelut
- päivätoimintakeskukset
- päihdepoliklinikat
- ikääntyvien palvelut
- palvelukeskusten palvelut
- monipuoliset palvelukeskukset ja palvelutalojen asumispalvelut
- omaishoidon tuki
- omaishoidon toimintakeskukset
- vammaisten palvelut
- työ- ja päivätoiminnan palvelut
- asumispalvelut (ryhmäkodit ja muut asumispalvelut)
- asukastoiminta
- asukastilat ja lähiöasemat
- asunnottomien palvelut
- asumiseen liittyvät palvelut.


Palvelualue oman asuinalueen mukaan

Muuten palvelualue sosiaali- ja terveyspalveluissa määräytyy oman asuinalueen mukaan paitsi silloin, kun yksi ainoa toimipaikka palvelee koko kaupunkia, kuten esim. perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä palveluissa.


Valinnanvapaus terveyspalveluissa

Helsinkiläisenä sinulla on asuinalueesi mukainen terveysasema. Halutessasi voit vaihtaa terveysasemaa Helsingissä tai voit valita terveysaseman toisesta kunnasta. Jos valitset terveysaseman oman kunnan ulkopuolelta, saat valitsemastasi kunnasta terveysasemapalvelujen lisäksi neuvolapalvelut, hammashoidon ja kuntoutuspalvelut.

Jos asut tai opiskelet toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai läheisen asumisen vuoksi, sinun on mahdollista käyttää terveyspalveluja myös oman kunnan ulkopuolella.

Terveysaseman lisäksi sinulla on mahdollisuus valita myös erikoissairaanhoidon hoitopaikka mistä tahansa julkisesta sairaalasta yhdessä lähettävän lääkärin kanssa.

Lisätietoa

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Sivustolla kerrotaan myös asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista.

www.hoitopaikanvalinta.fi06.12.2019 00:37