Suoraan sisältöön

Tyytymättömyys asiakasmaksuun

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1. heinäkuuta, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin. 
Katso tästä, miten asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat asiakasmaksuihinMiten toimit, jos olet tyytymätön Helsingin kaupungin terveydenhuollon palvelusta perittävään asiakasmaksuun?

Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä niin sanottua tasamaksua, joka peritään kaikilta saman suuruisena samasta palvelusta.

Palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992). Asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua.

Sinulla on oikeus hakea oikaisua terveydenhuollon tasamaksullisiin laskuihin. Tasamaksuja peritään esimerkiksi seuraavista palveluista: hammashoidosta, sairaalan tai hoitolaitoksen hoitopäivämaksuista, poliklinikkamaksuista ja maksullisista vastaanottokäynneistä. Voit tarvittaessa myös tarkistaa, onko laskusi tasamaksu soittamalla laskulla oleviin numeroihin. Tuloihin perustuvien maksujen laskut eivät ole tasamaksuja. Oikaisuvaatimusohjeet lähetetään laskun yhteydessä. Ohjeet löydät myös alta.

Oikaisuvaatimusohjeet

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen laskusta, se tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun tiedoksi ja kirjallisesti.


Oikaisuvaatimus voi olla vapaamuotoinen kirje, jossa on

 • perustelut, miksi vaadit oikaisua/muutosta laskuun ja miten haluat laskua oikaistavaksi
 • laskun tiedot (laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi)
 • kopio laskusta, jos mahdollista
 • omat yhteystietosi
  Oikaisuvaatimus osoitetaan sosiaali- ja terveystoimen yksilöasiain jaostolle.
  Oikaisuvaatimus toimitetaan joko
 • sähköisesti: helsinki.kirjaamo@hel.fi
 • postitse: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL10, 00099 Helsinki
 • tuomalla se Helsingin kaupungin kirjaamoon: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

  Jos toimitat oikaisuvaatimuksen sähköisesti, ole hyvä ja käytä suojattua sähköpostiyhteyttä salassa pidettävien ja arkaluontoisten tietojen lähettämiseen. Suojattuun sähköpostiin pääsee tästä linkistä:
  hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

  Miten toimit, jos olet tyytymätön Helsingin kaupungin sosiaalihuollon palvelusta perittävään asiakasmaksuun?

  Jos kyseessä on sosiaalihuollon tasamaksullinen lasku, sinulla on oikeus hakea laskuun oikaisua samalla tavalla kuten edellä terveydenhuollon tasamaksujen kohdalla.

  Jos kyseessä on sosiaalihuollon tulosidonnainen lasku, kyseessä ei ole tasamaksu. Sinun tulee hakea oikaisua maksua koskevaan päätökseen. Oikaisuvaatimusohjeet on lähetetty päätöksen yhteydessä. Katso lisätietoja sinulle lähetetyltä asiakasmaksupäätökseltä.

  Virheellinen lasku – et tarvitse oikaisua

  Mikäli kyse on virheellisestä asiakasmaksusta/laskusta esim. virheellinen hoitoaika, lasku korjataan vastaamaan saamaasi palvelua, jolloin virheellisen asiakasmaksun korjaamiseen ei tarvitse pyytää päätöstä.

  Tilanteen selvittämiseksi otathan yhteyttä palvelua antaneeseen toimipisteeseen tai taloushallintopalveluun puh. 09 310 25300. Asiakasneuvojamme palvelevat arkisin klo 9.00–15.00. • 19.07.2021 12:48