Suoraan sisältöön

Tyytymättömyys terveydenhuollon asiakasmaksuun

Miten toimit, jos olet tyytymätön Helsingin kaupungin terveydenhuollon palvelusta perittävään asiakasmaksuun?

Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä yhteydessä niin sanottua tasamaksua, joka peritään kaikilta saman suuruisena samasta palvelusta.

Palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992). Asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua.

  1. Tarvitset ensin asiakasmaksupäätöksen hakeaksesi maksuun oikaisua.
  2. Saadaksesi päätöksen, ota yhteyttä taloushallintopalvelun asiakaspalveluun, puh. 09 310 25300, ja ilmoita laskun numero, johon haluat saada päätöksen.
  3. Päätöksen mukana saat ohjeen oikaisuvaatimuksen laatimiseksi.

Oikaisumenettely lyhyesti

Saatuasi muutoksenhakukelpoisen asiakasmaksupäätöksen voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen perusteluineen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut asiakasmaksupäällikön/viranhaltijan tekemän päätöksen.

Lähetä oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin kirjaamoon PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, tai sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi (sähköposti ei ole tietosuojattu).

Virheellinen lasku – et tarvitse asiakas­maksu­päätöstä

Mikäli kyse on virheellisestä asiakasmaksusta/laskusta esim. virheellinen hoitoaika, lasku korjataan vastaamaan saamaasi palvelua, jolloin virheellisen asiakasmaksun korjaamiseen ei tarvitse pyytää päätöstä.

Tilanteen selvittämiseksi otathan yhteyttä palvelua antaneeseen toimipisteeseen tai taloushallintopalveluun puh. 09 310 25300. Asiakasneuvojamme palvelevat arkisin klo 9.00–15.00.
06.12.2019 00:32