Suoraan sisältöön

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu 1. heinäkuuta, mikä aiheuttaa muutoksia erityisesti tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin. 
Katso tästä, miten asiakasmaksulain uudistukset vaikuttavat asiakasmaksuihin


Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11§).

Asiakasmaksua alennetaan pääsääntöisesti sosiaalihuollon tulosidonnaisista asiakasmaksuista, kuten esimerkiksi kotihoito tai tehostettu palveluasuminen. Helsingin kaupunki ei alenna terveydenhuollon tasamaksuja.

Voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä hakemuksella, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta (Sosiaali- ja terveyspalvelut > A - Ö > Maksut > Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen) tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Asiakasmaksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakkaan maksukykyä arvioitaessa huomioidaan mahdollisesti myös puolison tulot ja menot.

Mihin asiakasmaksuihin voin hakea alentamista ja perimättä jättämistä?

Asiakasmaksun alentamista voi hakea sosiaalihuollon tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin, joita ovat

 • säännölliset kotona annettavat palvelut (kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)
 • pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • pitkäaikainen perhehoito.

Asiakasmaksun alentamista voi hakea myös sosiaalihuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin:

 • tilapäiset kotona annettavat palvelut (kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu)
 • tukipalvelut (siivous-, ateria-, saunotuspalvelu)
 • lyhytaikaiset asumispalvelut (palveluasuminen, tilapäinen asuminen)

Ikäihmisten lyhytaikaisten hoitojaksojen sekä päivätoiminnan asiakasmaksujen alentamiseen liittyen ole yhteydessä omatyöntekijään.

Asiakasmaksun alentamista ei voi hakea terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin. Näitä ovat esimerkiksi

 • poliklinikkamaksut
 • suun terveydenhuollon maksut
 • sarjahoitomaksut, kuten fysioterapia
 • tilapäinen kotisairaanhoito, tilapäinen kotisairaalahoito.

Miten haen asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä?

Asiakas voi hakea maksun alentamista kahdella tavalla:

1) Täyttämällä hakemuksen ja toimittamalla sen sekä tarvittavat liitteet asiakasmaksut-yksikköön.

2) Tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittamalla sen menotositteineen asiakasmaksut-yksikköön. Lähtökohtaisesti asiakasmaksut-yksikössä on jo tiedossa asiakkaan tulotiedot.

Asiakasmaksut-yksikön yhteystiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala/ Asiakasmaksut-yksikkö
PL 6032
00099 Helsingin kaupunki

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

 • Mitä maksua alentaminen koskee?
 • Mille ajalle tai mistä lähtien alentamista tai perimättä jättämistä haetaan?
 • Perustelut sille, millä tavoin asiakasmaksu vaarantaa toimeentuloa.

Hakemus tulee allekirjoittaa.

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä voi hakea enintään 12 kuukauden ajalle.

Asiakasmaksun alentamishakemuksen liitteiksi tarvitaan kopiot sekä asiakkaan että puolison huomioitavista menoista viimeisen kahden kuukauden ajalta.

Huomioitavat menot:

 • vuokra / yhtiövastike
 • sähkö
 • vesimaksu
 • asuntolainan korot
 • opintolainan korot
 • auton ostoon liittyvät korot, jos auton hankintaan on myönnetty tukea vammaispalvelulain perusteella
 • lisäverot (ko. kuukaudelle)
 • kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivätoimintamaksu
 • turvapuhelin
 • elatusapu
 • ulosoton tai velkajärjestelyn maksupäätös tai maksusuunnitelma
 • pitkäaikaiset reseptilääkkeet (määrätty 3 kuukaudeksi tai yli). Liitteeksi asiakkaan tulee esittää reseptit ja kuitit pitkäaikaisista lääkkeistä. Lääkekustannuksia huomioidaan enintään vuotuisen lääkekaton verran.
 • peruskotivakuutus. Liitteeksi viimeisin lasku.

Päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tehdään pääsääntöisesti hakemuskuukauden alusta alkaen.

Hakijan maksukyvyn laskentaperusteen lähtökohtana on, että tuloista vähennetään menot.

Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voida myöntää alennusta, koska asiakasmaksujen kohtuullistamista koskeva sääntely ei koske palveluseteliä.

Esite: Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (pdf)

Mistä saan lisätietoa?

Helsingin kaupungin asiakasmaksut -yksikkö käsittelee asiakasmaksun alentamista koskevat hakemukset.
Lisätietoja asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen saa p. 09 310 1691 (Kaupungin puhelinvaihde).12.07.2021 10:58