Valmistava opetus

Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä. 

Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppilaat opiskelevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suomenkielisissä opetusryhmissä niitä aineita, joissa he pärjäävät puutteellisellakin kielitaidolla.

Valmistavaa opetusta annetaan enintään vuoden ajan. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Valmistavaan opetukseen haetaan lomakkeella, jonka voi tulostaa tai tilata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta. Tarvittaessa lomakkeen voi tulla täyttämään neuvonnassa.

Ammatilliseen koulutukseen tai lukioon hakeville maahanmuuttajanuorille järjestetään toisen asteen opintoihin valmistavaa opetusta. Lukioon valmistavaan opetukseen hakeutuvalla on oltava peruskoulun päättötodistus.JAA
29.09.2017 09:59