Painotettu ja kaksikielinen opetus

Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella.

Soveltuvuuskokeissa arvioidaan oppilaan valmiuksia opiskella kyseistä oppiainetta. Kokeisiin ei voi valmentautua etukäteen. Soveltuvuuskokeiden ajankohdat sekä tarkemmat tiedot kokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta.

Painotettuja oppiaineita opiskelevilla lapsilla kouluviikko voi olla 1–2 tuntia pidempi kuin muilla.

Kaksikielinen opetus

Joissakin Helsingin kouluissa on tarjolla 1. luokalla alkavaa vieraskielistä opetusta, johon oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Soveltuvuuskokeissa arvioidaan oppilaan valmiuksia ja soveltuvuutta opiskella kyseistä oppiainetta. Kokeisiin ei voi valmentautua etukäteen. Kokeeseen ilmoittaudutaan täyttämällä soveltuvuuskoelomake.

Helsingissä on myös yksityisiä ja valtion kouluja, joissa voi opiskella joko kokonaan tai osittain vieraalla kielellä 1. luokalta alkaen. Opiskelu näissä kouluissa aloitetaan yleensä koulun omassa esikoulussa tai päiväkodissa. Osassa näistä kouluista on lukukausimaksu.JAA
29.09.2017 09:57