Lukujärjestys

Kouluviikkoa ohjaa työ- eli lukujärjestys. Oppitunnin pituus on yleensä 45 minuuttia, mutta voi vaihdella kouluittain. Ekaluokkalaisella on viikossa vähintään 19 tuntia. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää minimituntimäärän ylittävästä viikkotuntimäärästä.

1.–2. luokilla työjärjestykseen merkitään usein vain koulupäivän alkaminen ja loppuminen sekä uskonnon tai elämänkatsomustiedon ja liikunnan opetus. Koulu loppuu 1.-luokkalaisilla yleensä jo puolenpäivän aikoihin.

1.–6. luokilla oppilaat työskentelevät suurimman osan oppitunneista oman opettajan johdolla. Ryhmässä voi opiskella eri-ikäisiä ja eri luokilla olevia oppilaita.

Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä myös toinen opettaja, erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja tai koulunkäyntiavustaja. Osan oppitunneista luokka voi olla jaettuna pienempiin ryhmiin. Lisäksi joitakin aineita, esimerkiksi kieliä, voivat opettaa koulun muut opettajat.

7.–9. luokilla lukuvuosi on usein jaettu jaksoihin. Eri jaksoilla voidaan opiskella eri oppiaineita. Rehtori vastaa opetusryhmien muodostamisesta ja lukujärjestyksistä. Oppitunteja on vähintään 30 viikossa.JAA
24.11.2016 15:15