Kielten opiskelu

Helsingin kouluverkko on suunniteltu siten, että jokaisella neljällä alueella voi opiskella monipuolisesti kieliä. Koulun kielitarjonta löytyy koulujen kotisivuilta.

7.-9. luokat siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen vuoteen 2019 mennessä. Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta

A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli on kaikille yhteinen oppiaine. Sen opiskelu aloitetaan yleensä 3. luokalla. Kielivalinta tehdään 2. luokan keväällä. A1-kieli voi olla englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Jokaisessa koulussa voi opiskella A1-kielenä englantia.

Peruskoulun toinen pakollinen kieli eli B1-kieli aloitetaan 6. luokalla. Oppilaan B1-kieleksi tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi, ellei hän ole jo opiskellut sitä A1-kielenä tai A2-kielenä. Helsingissä jokaisella neljällä alueella on vähintään yksi koulu, jossa voi aloittaa englannin opiskelun 6. luokalla B1-kielenä.

8.–9.-luokilla voi opiskella myös valinnaisaineina kieliä (=B2-kieli). Valinnaisia kieliä Helsingin eri kouluissa ovat espanja, italia, kiina, latina, ranska, saksa, venäjä ja viro. Latinan opiskelu alkaa jo 7. luokalla ja siihen pyritään soveltuvuuskokeella. Kielitarjonta ja viikoittaiset tuntimäärät vaihtelevat kouluittain. Koulujen kielitarjonta löytyy koulujen kotisivuilta.

A2-kieli

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalla. Oppilas saavuttaa siinä 9. luokan loppuun mennessä saman kielitaidon tason kuin A1-kielessä. Kieli valitaan 3. luokan keväällä. Tarjolla ovat englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Oppilas sitoutuu valitsemansa kielen opiskeluun peruskoulun loppuun saakka. Jos oppilas aloittaa A2-kielen, sen opetus jatkuu 7.–9. luokilla joko ylimääräisinä tunteina tai valinnaisaineena, jolloin opetustunnit (2-3 tuntia viikossa) otetaan valinnaisaineiden kokonaistuntimäärästä. A2-kielen tuntimäärä vaihtelee kouluittain.

Varhennettu A1-kieli

Joissakin kouluissa voi aloittaa ensimmäisen vieraan kielen (englanti, saksa, espanja ja kiina) opiskelun jo 1. tai 2. luokalla. Espanjan ja kiinan opetukseen oppilaat otetaan soveltuvuuskokeella ja oppilaaksiottoalue on koko Helsinki. Muissa kielissä varhennetun A1-kielen opetus ei ole oppilaaksioton peruste. Joissain kouluissa on mahdollista tutustua vieraisiin kieliin myös kerhossa ja pienimuotoisissa opetustuokioissa (ns. kielisuihkutus).JAA
15.12.2016 09:00