Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen kotisivuilta.

Vuoden 2017 tärkeät päivämäärät

 • 9.-17.1.2017 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista koulujen kotisivuilta.
 • 19.1.2017
  • Oppilastietolomakkeen viimeinen palautuspäivä. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle.
  • Soveltuvuuskokeiden ilmoittautumislomakkeen viimeinen palautuspäivä. Lomake palautetaan siihen painotetun opetuksen kouluun, johon oppilas ensisijaisesti hakee.
 • 24.1.-10.2.2017 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
 • 15.3.2017
  • Koulut julkaisevat oppilaaksiottopäätökset klo 12.00, minkä jälkeen tiedot postitetaan kotiin.
  • Huoltajat saavat viimeistään tiedon erityisluokalla jatkavan tai sille siirtyvän lapsensa uudesta koulusta.
 • 30.3.2017 Huoltaja lähettää kirjallisesti peruutuksen painotetun opetuksen kouluun, jollei oppilas ota vastaan soveltuvuuskokeella saamaansa koulupaikkaa. Oppilaaksiotto päättyy.


JAA
02.06.2017 09:57