Suoraan sisältöön

Talvisäilytyssäännöt

Kaunissaaren venesatama

Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Helsingin kaupungin omistamia ja hallinnassa olevia venesatamia sekä veneiden talvisäilytysalueita. Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesataman tai veneiden talvisäilytysalueeksi osoitetulla alueella.

Veneiden talvisäilytys

- Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin viimeistään 31.12.
- Veneiden talvisäilytyskausi on 15.9. - 10.6. 
- Muuna aikana veneen pito talvisäilytysalueella on kielletty. Talvisäilytyskauden jälkeen alueelle jätetty vene siirretään varastoon liikuntapalvelun toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla. Pois kuljetettu vene voidaan lunastaa liikuntajaoksen vahvistamalla maksulla. Talvisäilytyskautena ajoneuvojen ja muun tavaran säilyttäminen alueella on kielletty. 
- Talvisäilytystarra on kiinnitettävä venepukkiin maksun tarkistamiseksi. Tarra kiinnitetään veneeseen, mikäli se telakoidaan ilman venepukkia. Tarra on oltava näkyvissä koko säilytyskauden ajan. Ilman talvisäilytystarraa olevat veneet ja telakointitarvikkeet siirretään pois liikuntapalvelun toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla. 

Vene- ja telakointitarvikkeet

- Telakointitarvikkeiden säilytyskausi on 11.6. - 14.9.
-
Talvisäilytyskauden päätyttyä telakointitarvikkeet on siirrettävä niille osoitettuun paikkaan.
- Telakointitarvikkeissa on oltava talvisäilytystarra kiinnitettynä. Ennen talvisäilytyskauden alkua alueelle tuodut telakointitarvikkeet poistetaan liikuntapalvelun toimesta omistajan kustannuksella ja vastuulla. 
- Talvisäilytys on maksullista ja sisältää telakointitarvikkeiden säilytyksen. Maksu määräytyy liikuntajaoksen vahvistaman hinnaston mukaisesti ja lasketaan veneen todellisen suurimman pituuden ja leveyden mukaan. 
- Mikäli suojapeitteen kannattamiseen käytetään telinettä, joka ylittää veneen vaatiman maa-alan, lasketaan pinta-ala katteen ulkomittojen mukaan. 
- Vene ja telakointitarvikkeet on sijoitettava alueelle liikuntapalvelun antamien ohjeiden mukaisesti. Samassa rivissä olevien veneiden etäisyys toisistaan on oltava 50 - 80 cm. 
- Veneen saa peittää ainoastaan yhtenäisellä muovi- tai kangaspeitteellä, joka on kiinnitettävä asianmukaisesti. 
- Kiinteän katoksen rakentaminen on kielletty. 
- Veneen vuotuinen huolto, maalaus ja varustelu on sallittua talvisäilytysalueella. Toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa muille. Jäteöljyä, maalia tai muita ongelmajätteitä ei saa joutua maahan tai veteen. Vuokralaisen tulee lajitella ja kuljettaa mahdolliset jätteet alueella oleviin roskasäiliöihin.
- Veneen rakentaminen ja veneessä yöpyminen alueella on kielletty. 

Veneen vedessä talvehtiminen

- Veneen voi jättää jäihin talvehtimaan liikuntapalvelun erikseen osoittamissa laituripaikoissa. Maksuna peritään talvikautta kohti 60 prosenttia siitä laituripaikkamaksusta, joka kyseiseltä veneeltä peritään purjehduskauden aikaisesta laituripaikasta.
- Veneen vedessä talvehtiminen tapahtuu veneenomistajan vastuulla. Mikäli vene jätetään luvattomasti talvehtimaan jäihin, peritään siitä talvehtimismaksu sekä kustannukset veneen siirtämisestä liikuntapalvelun tukikohtaan.27.10.2020 09:47