Suoraan sisältöön

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia 

 • Kuljetpa jalan, hiihtäen tai pyöräillen voit liikkua vapaasti luonnossa - vaan et toisen pihapiirissä tai pellolla tai viljelysmailla, jotka kulkemisesta voivat vahingoittua.

 • Luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia (Huom! Ei rauhoitettuja lajeja) saa poimia vapaasti. Jäkälä ja sammal sen sijaan on syytä jättää paikoilleen. Älä vahingoita puita tai pensaita tai muutakaan kasvillisuutta.

 • Älä hätyyttele eläimiä tai häiritse pesiviä lintuja.

 • Koiria tai muita lemmikkejä ei saa päästää irrallaan luontoon.

 • Moottoriajoneuvolla luonnossa liikkuminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa.

 • Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat jokamiehen oikeuksiin. Muilla tavoin kalastamiseen tarvitaan lupa.

 • Uida ja peseytyä voit vapaasti.

 • Tulenteko on sallittua vain tarkoitusta varten rakennetuissa keittokatoksissa sekä retkikeittimiä käytettäessä.

 • Jokainen retkeilijä on velvollinen käsittelemään tulta erityisellä varovaisuudella ja estämään sen irtipääsyn.

 • Jätteet on laitettava niitä varten varattuihin jätesäiliöihin, ja palavat voi polttaa. Ellei jätteenkeruuta ole järjestetty, tulee jokaisen viedä omat roskansa mukanaan.

 • Helsingin kaupungin omistamilla mailla saa leiriytyä vain varsinaisella telttailualueella. Ellei sellaista ole, on tilapäinen telttailu sallittua riittävän etäällä asumuksista.

 • Jokaisella on oikeus kulkea vesillä ja vesialuetta saa käyttää myös tilapäisenä ankkuroimispaikkana.

 • Tarpeetonta häiriötä pitää välttää, eikä suljetulle vesialueelle saa mennä. Kalanpyydykset ja veneestä tai rannalta kalastavat on kierrettävä kaukaa. Jatkuva häiritsevä ajaminen meluisalla moottoriveneellä (esim. vesihiihto tai vesiskootteri) on asutun rannan läheisyydessä kielletty.

 • Ranta-alueita on oikeus käyttää lepoon ja virkistäytymiseen siellä, missä vesillä liikkuminenkin on sallittua.

 • Maihinnousu voi olla kielletty mm. luonnonsuojelualueilla lintujen pesimisaikaan. Vaikka kieltotauluja ei näkyisikään, on lintuvesillä ja ulkosaaristossa liikkumista syytä tällöin välttää. Luonnollisestikaan toisen mökki- tai kotilaiturille ei saa rantautua lupaa kysymättä.

 • Rantautuessasi muista vetää veneesi riittävän ylös ja kiinnittää se kunnolla.

 • Helsingin kaupungin saarilla ja virkistysalueilla liikut aina omalla vastuullasi.


06.12.2019 03:29