Suoraan sisältöön

Vanhankaupunginkosken kalastussäännöt 2020

Koskialue

Perhokalastus (parittomat päivät)
- kalastus ainoastaan perhokalastusvälineillä
- sallittua käyttää enintään kolmea yksihaarakoukkua tai yhtä kaksi/kolmihaarakoukkua
- suurin koukun kidan koko on 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen
- kahluukielto syysrauhoituksesta alkaen 1.9.-19 -31.5.-21 asti
- kalastajien turvaväli vähintään 3m
- 1.10. alkaen koukkukoko siiankalastuksessa 6mm mitattuna koukun kärjestä runkoon

Uistinkalastus (parilliset päivät)
- saa kalastaa ainoastaan uistinvälinein
- saa käyttää yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea (3) yksihaarakoukkua
- suurin koukkukoko 8mm mitattuna rungosta koukun kärkeen
- kahluukielto 1.9. 2019- 31.5.2021
- kalastajien turvaväli vähintään 3m
- 1.10. alkaen koukkukoko siiankalastuksessa 6mm mitattuna koukun kärjestä runkoon

Molempien kalastusmuotojen yhteiset säännöt koskialueella
- silloilta ja veneestä kalastaminen kielletty
- lupa oikeuttaa yhden vavan käyttöön kerralla
- siimat ja roskat on ehdottomasti laitettava roskiin
- kalojen alamitat: lohi 60 cm, taimen 60 cm ja kuha 42 cm (ylämitta 70cm), yli 80cm hauet suositellaan vapautettaviksi (kanta kutistunut )
- saaliskiintiöt: siika, lohi, taimen, kirjolohi, toutain, hauki ja kuha; 3 kalaa / kalastusvuoro, joista yksi saa olla rasvaeväleikattu taimen tai lohi
- talvikot (mereen kudulta laskeutuvat lohi/taimen) on vapautettava
- lohi, taimen ja siika on rauhoitettu 1.9. - 30.11. välisenä aikana, jolloin yläkoski on kokonaan kalastuskiellossa. Siiankalastuksen aikana ei erikseen perho- eikä uistinpäiviä.
- koskessa on kahluukielto 1.9. - 31.5, muina aikoina suositellaan kahluun välttämistä.
- yhtä kalastuspaikkaa saa pitää hallussaan 15 min., liikkumissuunta alavirtaan
- Huom! onginta koskessa on kielletty!
- rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty!
- ulkopuolelta tarttuneet kalat, rasvaeväleikkaamattomat lohet ja taimenet, talvikot sekä alamittaiset kalat on välittömästi vapautettava kalan kuntoon katsomatta!
- koskialueen ja rauhoitusalueen rajat on merkitty maastoon kyltein

Kalastusluvat

Koskilupa 10 e /vuoro + toimitusmaksu www.kalakortti.com , lapset 5 e + toimitusmaksu
Huom! Kalastusinfo ei enää myy lupia!


03.07.2020 10:38