Suoraan sisältöön

Kalastusta koskevat rajoitukset luonnonsuojelualueilla

Kalastusta koskevat rajoitukset luonnonsuojeluauleilla

Huom! Luonnonsuojelualueille on säädetty liikkumiseen, maihinnousuun ja kalastukseen liittyviä rajoituksia. Pääsääntöisesti kalastus ja maihinnousu on kielletty linnustonsuojelualueilla 1.4.–15.8. välisenä aikana. Tarkat suojelualuekohtaiset tiedot löytyvät Helsingin luontotietojärjestelmästä. Yleisöversio Helsingin karttapalvelussa.

Laajalahti: Kaikenlainen kalastus ja liikkuminen on kielletty Laajalahden länsiosassa olevalla luonnonsuojelualueella.

Viikki- Vanhankaupunginlahti: Kaikenlainen kalastus on kielletty. Alueella liikkuminen on kielletty sulan veden aikana, lukuun ottamatta merkittyjä reittejä. Saunalahden alue: liikkuminen kielletty 1.3.–30.11. välisenä aikana. Kalastus sekä liikkuminen veneellä, moottorikäyttöisillä laitteilla ja ajoneuvoilla on kielletty ympäri vuoden.

Ruutinkoski: Rannalta kalastus on sallittua osoitetuilla paikoilla. Onginta on kiellettyä varsinaisen kosken alueella. Maa-alueella liikkuminen on sallittua vain osoitetuilla reiteillä (opastaulu alueella).

Pitkäkoski: Kalastus on kielletty Helsingin omistamalla Pitkäkosken luonnonsuojelualueella. Liikkuminen on sallittu vain osoitettuja polkuja pitkin.

Nuottakari ja Matalahara: Maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty. Tällä alueella on kalastus kokonaan kielletty lukuun ottamatta tyrskykalastusta, joka on sallittua 16.8.–31.3. välisenä aikana.

Tiiraluoto: Maihinnousu on kielletty ympäri vuoden.

Rajakupu, Variskari, Seurasaaren eteläpuoliset luodot, Koirapaasi, Puolimatkansaari, Pormestarinhepo, Norppa, Kuutti, Vuorilahdenpaadet, Prinsessa, Pihlajaluodonkupu, Välikarit, Madeluoto, Morsianluoto, Pormestarinluodot ja Korkeasaarenluoto: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty. Poikkeuksena Kuutin koillispuolinen (Valaan puoleinen) vesialue, joka on rauhoitettu 10 metrin etäisyydelle ja Vuorilahdenpaadet, joista kahden mannerta lähinnä olevan luodon mantereen puolella vesialuetta ei ole rauhoitettu.

Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue: Kalastus ja vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.–15.8. välisenä aikana. Maa-alueella liikkuminen on kielletty osoitettujen reittien ulkopuolella.

Harakan eteläkärki ja Vanha-Räntty: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen itä- ja koillispuolelta seitsemän metriä ja muualta 25 metriä lähemmäksi saaria1.4.–15.8. välisenä aikana on kielletty.

Kivisaaren luodot: Maihinnousu, kalastus sekä lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria on kielletty 15.4.–31.7. välisenä aikana.

Särkkäniemi: Kalastus on kielletty muualla kuin kalastukseen osoitetuilla paikoilla. Liikkuminen polkujen ulkopuolella on kielletty 1.4.–1.8. välisenä aikana.

Loppikari, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto: Kalastus ja maihinnousu luodoille on kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana.

Östersundomin lintuvedet: Kalastus sekä moottoriajoneuvoilla ja – veneellä liikkuminen on kielletty. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa osoitettujen, maastoon merkittyjen reittien ulkopuolella liikkuminen on kielletty 1.4.–31.7. välisenä aikana.

Porvarinlahden itäosa: Kalastus on kielletty. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty 1.4.–15.8. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Topeliusviken: Kalastus ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.

Kallahden matalikko: Kallvikin niemen lounaispuolella on liikkumisrajoitus 15.3.–30.4. ja 15.8.–30.9. ja moottoriveneellä ajo ympärivuoden. Kalastusvenettä ei saa ankkuroida ankkuroimiskieltoalueilla. Katso alueen kartta.26.04.2021 13:50