Suoraan sisältöön

Helsingin vesialueiden erityismääräykset 2021

Helsingin kaupungin vesialueilla tapahtuvaa kalastusta koskevat erityismääräykset 2021

1. Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvita lupaa (poikkeuksena Vanhankaupunginkosken suvanto. Varsinais-suomen Ely-keskus/Kalatalouspalvelut, päätös dnro 288/5710/2020).

2. Uisteltaessa Helsingin viehekalastusluvalla, Helsinki-Espoo viehekalastusluvalla ja matkailijakalastusluvalla vapamäärää ei ole rajoitettu. Rannalta kalastettaessa saa kalastaa enintään kolmella vavalla

Poikkeus: Viehekalastusta saa harjoittaa 15.5.–30.6. Vanhankaupunginlahdella, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella yhdellä (1) vavalla, myös rannalta kalastettaessa.

3. Tuulastus on sallittua 1.7.–31.12. välisenä aikana tuulastusluvalla kaupungin omistamalla merialueella.

4. Rokastus on kielletty kaikilla vesialueilla.

5. Seisovat pyydykset

Yhtä henkilöä kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymmenen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Luvat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, Kalastusasetus § 7 ja § 9). Pyydysmerkki yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.

6. Verkkokalastus

Pienin sallittu silmäkoko on 100mm (solmuväli 50mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili- ja kuoreverkkoja. Pintaan ja väliveteen laskettujen lohiverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 80mm). Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän (4) verkon pituiseen jataan (riviin).

7. Vantaanjoki

Helsingin ja Espoon viehekalastuslupa sekä matkailijakalastusluvat oikeuttavat kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla ja Vantaanjoella. Onginta ja pilkkiminen ovat kiellettyjä koski- ja virtapaikoissa.

Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan kiintiötä / vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen, lohi ja siika ovat rauhoitettuja purossa ja mereen laskevassa joessa 1.9.–30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9.–31.5. Saaliiksi saatu taimen, jonka rasvaevä on leikattu, suositellaan vapautettavaksi 1.12.–30.4.

Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannolla kalastamiseen tarvitaan oma lupansa.

8. Alamitat: kuha 42 cm, harjus 35 cm ja lohi 60 cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu sekä joki- että merialueella. Vanhankaupunginkosken suvannosta ja koskesta saadun rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 60 cm.

9. Laiva- ja veneliikennettä häiritsevä kalastus laiva- ja veneväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.

10. Kalastusrajoitusalueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan: Vantaanjoen kalaväylä, Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren salmi,Töölönlahti, Vuosaaren sillan pohjoispuoli, Pikku-Huopalahti ja Iso-Huopalahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska, verkko, pitkäsiima ja koukut) on kielletty ympäri vuoden.

Vanhankaupunginlahti, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissatama: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12.

Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti. Rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari) ja Tullisaarenselkä: Kalastus seisovilla pyydyksillä on 1.5.–30.9. klo 12.00 asti.

Vartiokylänlahti: Kalastus seosovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12.00 asti. Vuosaaren sillan pohjoispuolella on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty ympäri vuoden.

Laajalahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4.–1.1. klo 12 asti.

11. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkkonummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Voidaan harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä ja viehekalastusta. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehekalastusluvat kuin muillakin vesialueilla.22.03.2021 08:10