Suoraan sisältöön

Erityismääräykset

Helsingin kaupungin vesialueilla tapahtuvaa kalastusta koskevat erityismääräykset 2020

1. Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvita lupaa (poikkeuksena Vanhankaupunginkosken suvanto).

2. Uisteltaessa Helsingin viehekalastusluvalla, Helsinki-Espoo viehekalastusluvalla ja matkailijakalastusluvalla vapamäärää ei ole rajoitettu. Rannalta kalastettaessa saa kalastaa enintään kolmella vavalla

Poikkeus: Viehekalastusta saa harjoittaa 15.5.-30.6. Vanhankaupunginlahdella, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella yhdellä (1) vavalla, myös rannalta kalastettaessa.

3. Tuulastus on sallittua 1.7. – 31.12. välisenä aikana tuulastusluvalla kaupungin omistamalla merialueella.

4. Seisovat pyydykset
Yhtä henkilöä kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymmenen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Luvat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, Kalastusasetus § 7 ja § 9). Pyydysmerkki yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.

5. Verkkokalastus
Pienin sallittu silmäkoko on 100mm (solmuväli 50mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili- ja kuoreverkkoja. Pintaan ja väliveteen laskettujen lohiverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 80mm). Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän (4) verkon pituiseen jataan (riviin).

6. Vantaanjoki
Helsingin ja Espoon viehekalastuslupa sekä matkailijakalastusluvat oikeuttavat kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla ja Vantaanjoella. Onginta ja pilkkiminen ovat kiellettyjä koski- ja virtapaikoissa.
Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan kiintiötä / vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen, lohi ja siika ovat rauhoitettuja purossa ja mereen laskevassa joessa 1.9. – 30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9. – 31.5. Saaliiksi saatu taimen, jonka rasvaevä on leikattu, suositellaan vapautettavaksi 1.12. - 30.4. Rasvaevälliset taimenet on lain mukaan vapautettava.

Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannolla kalastamiseen tarvitaan oma lupansa.

7. Alamitat: kuha 42 cm, harjus 35 cm ja lohi 60 cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu sekä joki- että merialueella. Vanhankaupunginkosken suvannosta ja koskesta saadun rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 60cm.

8. Laiva- ja veneliikennettä häiritsevä kalastus laiva- ja veneväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.

9. Kalastusrajoitusalueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan: Vantaanjoen kalaväylä, Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren salmi ja Töölönlahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska, verkko, pitkäsiima ja koukut) on kielletty ympäri vuoden.

Vanhankaupunginlahti, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissatama: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4. – 1.1. klo 12.

Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti. Rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari) ja Tullisaarenselkä: Kalastus seisovilla pyydyksillä on 1.5. – 30.9. kello 12.00 asti.

Vartiokylänlahti: Kalastus seosovilla pyydyksillä on kielletty 1.4. – 1.1. klo 12.00 asti. Vuosaaren sillan pohjoispuolella on kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty ympäri vuoden.

Laajalahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä on kielletty 1.4. - 1.1. klo 12 asti.

10. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkkonummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Voidaan harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä ja viehekalastusta. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehekalastusluvat kuin muillakin vesialueilla.

KALASTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET
LUONNONSUOJELUALUEILLA:
Huom! Luonnonsuojelualueille on säädetty liikkumiseen, maihinnousuun ja kalastukseen liittyviä rajoituksia. Pääsääntöisesti kalastus ja maihinnousu on kielletty linnustonsuojelualueilla 1.4. – 15.8. välisenä aikana. Tarkat suojelualuekohtaiset tiedot löytyvät Helsingin luontotietojärjestelmästä www.hel.fi/luontotieto.
Laajalahti: Kaikenlainen kalastus ja liikkuminen on kielletty Laajalahden länsiosassa olevalla luonnonsuojelualueella.
Viikki- Vanhankaupunginlahti: Kaikenlainen kalastus on kielletty. Alueella liikkuminen on kielletty sulan veden aikana, lukuun ottamatta merkittyjä reittejä. Saunalahden alue: liikkuminen kielletty 1.3.-30.11. välisenä aikana. Kalastus sekä liikkuminen veneellä, moottorikäyttöisillä laitteilla ja ajoneuvoilla on kielletty ympäri vuoden.
Ruutinkoski: Rannalta kalastus on sallittua osoitetuilla paikoilla. Onginta on kiellettyä varsinaisen kosken alueella. Maa-alueella liikkuminen on sallittua vain osoitetuilla reiteillä (opastaulu alueella).
Pitkäkoski: Kalastus on kielletty Helsingin omistamalla Pitkäkosken luonnonsuojelualueella. Liikkuminen on sallittu vain osoitettuja polkuja pitkin.
Nuottakari ja Matalahara: Maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4. - 15.8. välisenä aikana on kielletty. Tällä alueella on kalastus kokonaan kielletty lukuun ottamatta tyrskykalastusta, joka on sallittua 16.8. - 31.3. välisenä aikana.
Tiiraluoto: Maihinnousu on kielletty ympäri vuoden.
Rajakupu, Variskari, Seurasaaren eteläpuoliset luodot, Koirapaasi, Puolimatkansaari, Pormestarinhepo, Norppa, Kuutti, Vuorilahdenpaadet, Prinsessa, Pihlajaluodonkupu ja Välikarit: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria 1.4. - 15.8. välisenä aikana on kielletty. Poikkeuksena Kuutin koillispuolinen (Valaan puoleinen) vesialue, joka on rauhoitettu 10 metrin etäisyydelle ja Vuorilahdenpaadet, joista kahden mannerta lähinnä olevan luodon mantereen puolella vesialuetta ei ole rauhoitettu.
Pikku Niinisaaren rantaniitty ja vesialue: Kalastus ja vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. välisenä aikana. Maa-alueella liikkuminen on kielletty osoitettujen reittien ulkopuolella.
Harakan eteläkärki ja Vanha-Räntty: Kalastus, maihinnousu ja lähestyminen itä- ja koillispuolelta seitsemän metriä ja muualta 25 metriä lähemmäksi saaria1.4.-15.8. välisenä aikana on kielletty.
Kivisaaren luodot: Maihinnousu, kalastus sekä lähestyminen 25 metriä lähemmäksi saaria on kielletty 15.4.- 31.7. välisenä aikana.
Särkkäniemi: Kalastus on kielletty muualla kuin kalastukseen osoitetuilla paikoilla. Liikkuminen polkujen ulkopuolella on kielletty 1.4.-1.8. välisenä aikana.
Loppikari, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto: Kalastus ja maihinnousu luodoille on kielletty 1.4.-31.7. välisenä aikana.
Östersundomin lintuvedet: Kalastus sekä moottoriajoneuvoilla ja – veneellä liikkuminen on kielletty. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa osoitettujen, maastoon merkittyjen reittien ulkopuolella liikkuminen on kielletty 1.4. - 31.7. välisenä aikana.
Porvarinlahden itäosa: Kalastus on kielletty. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty 1.4. – 15.8. välisenä aikana lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.
Topeliusviken: Kalastus ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty.
Kallahden matalikko: Kallvikin niemen lounaispuolella on liikkumisrajoitus 15.3.-30.4. ja 15.8.-30.9. ja moottoriveneellä ajo ympärivuoden. Kalastusvenettä ei saa ankkuroida ankkuroimiskieltoalueilla. Katso alueen kartta.

JAA
12.12.2019 12:40