Suoraan sisältöön

Erityismääräykset

Helsingin kaupungin vesialueilla tapahtuvaa kalastusta koskevat erityismääräykset 2019

1. Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat yleiskalastusoikeuksia, joiden harjoittamiseen kalastuslaissa säädetyllä tavalla ei tarvita lupaa (poikkeuksena Vanhankaupunginkosken suvanto).  

2. Uisteltaessa Helsingin viehekalastusluvalla, Helsinki-Espoo viehekalastusluvalla ja matkailijakalastusluvalla vapamäärää ei ole rajoitettu. Rannalta kalastettaessa saa kalastaa enintään kolmella vavalla

Poikkeus:  Viehekalastusta saa harjoittaa 15.5. - 30.6. Vanhankaupunginlahdella, Vartiokylänlahdella ja Laajalahdella yhdellä (1) vavalla, myös rannalta kalastettaessa.

3. Tuulastus on sallittua 1.7. – 31.12. välisenä aikana tuulastusluvalla kaupungin omistamalla merialueella.

4. Seisovat pyydykset  

Yhtä henkilöä kohti myönnetään enintään neljä (4) verkkolupaa, yksi (1) sadan koukun pitkäsiimalupa, kymmenen (10) koukkulupaa ja kaksi (2) katiskalupaa. Luvat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Pyydykset on merkittävä voimassa olevien säädösten mukaisilla merkeillä (Kalastuslaki § 48, Kalastusasetus § 7 ja § 9). Pyydysmerkki yhteystietoineen on kiinnitettävä pyydyksen merkkilippuun tai heti verkon laitaan.

5. Verkkokalastus  

Pienin sallittu silmäkoko on 100 mm (solmuväli 50 mm). Määräys ei koske silakka-, kilohaili ja kuoreverkkoja. Pintaan ja väliveteen laskettujen lohi- ja taimenverkkojen pienin sallittu silmäkoko on 157 mm (solmuväli 80 mm). Yksi verkkolupa oikeuttaa enintään 30 metrin pituisen verkon käyttöön. Verkot saa laskea enintään neljän (4) verkon pituiseen jataan (riviin).

6. Vantaanjoki  

Helsingin ja Espoon viehekalastuslupa sekä matkailijakalastusluvat oikeuttavat kalastamaan sekä Helsingin että Espoon kalastuslupa-alueilla ja Vantaanjoella. Onginta ja pilkkiminen ovat kiellettyjä koski- ja virtapaikoissa.
Rokastus eli kalojen ulkopuolelta tartuttaminen on kielletty. Joessa noudatetaan kahden (2) lohensukuisen kalan kiintiötä / vuorokausi. Rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava. Taimen, lohi ja siika ovat rauhoitettuja purossa ja mereen laskevassa joessa 1.9. – 30.11. Kahlaaminen on kielletty 1.9. – 31.5. Saaliiksi saatu taimen, jonka rasvaevä on leikattu, suositellaan vapautettavaksi 1.12. - 30.4. Rasvaevälliset taimenet on lain mukaan vapautettava.

Vanhankaupunginkoski toimii omana erityislupa-alueenaan. Myös Vanhankaupunginkosken suvannossa kalastamiseen tarvitaan oma lupansa.

7. Alamitat:  kuha 42 cm, harjus 35 cm ja lohi 60 cm. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu sekä joki- että merialueella. Vanhankaupunginkosken suvannosta ja koskesta saatu, rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 60cm.

8. Laiva-ja veneliikennettä häiritsevä kalastus laiva-ja veneväylillä ja ankkurointipaikoilla on kielletty.

9. Kalastusrajoitusalueet on merkitty kaupungin kalavesien karttaan: Vantaanjoen kalaväylä, Sörnäisten rantatien, Hanasaaren, Merihaan, Sompasaaren ja Tervasaaren välinen alue sekä Siltasaaren salmi ja Töölönlahti: Kalastus seisovilla pyydyksillä (rysä, katiska, verkko, pitkäsiima ja koukut) on kielletty ympäri vuoden. Onginta, pilkkiminen ja viehekalastus on sallittu. 

Vanhankaupunginlahti, Hopeasalmi, Kaisaniemenlahti, Eläintarhanlahti, Sompasaarensalmi ja Pohjoissatama: Ongintaa, pilkkimistä, viehekalastusta ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.4. – 1.1.  klo 12. 

Kruunuvuorenselkä (mukaan lukien Kaitalahti ja Haakoninlahti. Rajoina lännessä Uunisaarensalmi ja Uuninsuu, etelässä Särkänsalmi ja Kustaanmiekka ja idässä Koirasaari - Vasikkasaari) ja Tullisaarenselkä : Ongintaa, pilkkimistä, uistelua ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta on rauhoitettu muulta kalastukselta 1.5. – 30.9. kello 12.00 asti.  

Vartiokylänlahti: Verkko-ja rysäkalastus on kielletty 1.5. – 30.9. klo 12.00 asti. Kalastuslain 66 §:n mukainen verkkokalastuskielto kilometrin etäisyydellä jokisuusta.

Laajalahti: Verkko-ja rysäkalastus on kielletty 1.6.-15.7. klo 12  asti. Kalastuslain 66 §:n mukainen verkkokalstuskielto kilometrin etäisyydellä jokisuusta on merkitty kalavesien karttaan.

10. Sipoon Kaunissaaren, Skogsholmenin, Granön ja Eestiluodon vesialueet, Espoon Laajalahden sekä Kirkkonummen Lähteelän, Inkoon Elisaaren, Hangon Bengtsårin ja Vantaanjoen vesialueet: Voidaan harjoittaa ainoastaan ongintaa, pilkkimistä ja viehekalastusta. Näillä alueilla ovat voimassa samat viehekalastusluvat kuin muillakin vesialueilla.
JAA
06.12.2019 03:27