Suoraan sisältöön

Kanojen pito

Kanat ovat mukavia lemmikkejä. Ne luokitellaan kuitenkin aina tuotantoeläimiksi ja niiden pidolle on asetettu lainsäädännössä vaatimuksia. Ennen kanojen hankintaa on tärkeää perehtyä myös kanojen hoitoon ja pitopaikan vaatimuksiin.

Naapuruston kanssa on hyvä keskustella etukäteen kanojen pidon aloittamisesta. Kukko on äänekäs eläin, jonka hankintaa taajama-alueelle tulee harkita tarkoin. Kanala houkuttelee myös haittaeläimiä, joiden torjunnasta tulee huolehtia esimerkiksi tarhan riittävän tiheällä verkolla ja rehun asianmukaisella säilytyksellä.

Helsinkiläisten kesäkanaloiden pitäjien tulee ilmoittautua eläintenpitäjiksi ja rekisteröidä eläinten pitopaikka yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi kanojen pitoon liittyy seuraavat ilmoitusvelvollisuudet:

Jos kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa, tulee alkutuotantoilmoitus Helsingissä tehdä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön.

Ilmoitus alkutuotannosta

Pääsääntöisesti kesäkanojen pitopaikat ovat kooltaan niin pieniä ja toiminta kausiluontoista, ettei terveydensuojelulain mukaista ilmoitusta ole edellytetty. Mikäli kanalarakennus ja aitaus ovat isoja, eläinmäärä on suuri sekä kananmunia tuotetaan myös myytäväksi, tulee terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdä ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön.

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja tulee pitää 1.3.–31.5. joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla. Kanojen pitämisestä ulkona edellä mainittuna aikana on ilmoitettava etukäteen Helsingin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön valvontaeläinlääkärille, puh. 09 310 32076, 09 310 32073 ja 09 310 32025

Ruokavirasto on koonnut verkkosivuilleen muistilistan kesäkanojen pitäjille:
02.07.2020 11:03