Suoraan sisältöön

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi

Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

Pitopaikan ilmoitusvelvollisuus koskee nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen (mukaan lukien mikro- ja minisiat), hevosten, siipikarjan ja mehiläisten pitopaikkoja. Kun pitopaikka on rekisteröity, voidaan ilmoittaa pitopaikassa pidettävät eläinlajit (ilmoitus eläintenpidosta).

Ilmoitus eläintenpidosta

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika- (mukaan lukien mini- ja mikrosiat sekä villisiat) tai hevoseläintä tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös siipikarjan, mehiläisten ja kimalaisten pitoa. Myös lyhyen aikaa edellä mainittuja eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi (esim. kesälampaat tai -kanat). Kanojen pidosta tarkempia tietoja sivun alaosassa.

Ilmoittaminen ja lomakkeet

Ohjeet ja lomakkeet eläinten pitopaikasta ja eläintenpidosta löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta:

Täytetyt eläintenpidon ja pitopaikan ilmoituslomakkeet toimitetaan Helsingin osalta Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon osoitteeseen Bäckasinkuja 1A, 07880 Liljendal tai sähköpostin liitteenä maaseututoimi@loviisa.fi.

Ilmoitukset voi tehdä myös Ruokaviraston verkkopalvelussa.
02.07.2020 16:04

Kanojen pito

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kanojen pitoon. Ennen kanojen hankintaa on tärkeää perehtyä myös kanojen hoitoon..

Mehiläistarhaus kaupungin yleisillä alueilla

Katso etenemisohjeet pienimuotoisen mehiläistarhan perustamiseen kaupungin yleiselle alueelle.