Suoraan sisältöön

Koirapalvelulinjaus

Koirapalvelulinjauksessa määritellään koirapalveluiden pääperiaatteet. Palveluiden tarkoituksena on edistää koirien hyvinvointia, yleisten alueiden turvallisuutta, siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä koirien, koiranomistajien ja koirattomien asukkaiden yhteiseloa. 

Helsingin kaupunki tarjoaa ulkoilualueita koirille sekä vuokraa yhdistyksille ja järjestöille alueita koiratapahtumiin ja -koulutukseen. Kaupunkiympäristön toimiala järjestää koirapalveluita oman toimialansa ja määrärahojensa puitteissa.

Yhteistyötä koirapalvelujen kehittämisessä ja järjestysongelmissa tehdään eri toimialojen, koirajärjestöjen ja -yhdistysten, koiraharrastajien sekä koirapalveluita järjestävien yksityisten tahojen kanssa. Helsingin seudun kennelpiirin kanssa tehdään yhteistyötä säännöllisesti. Koirapalveluita tukevia sponsorisopimuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan kaupungin linjausten ja ohjeiden mukaisesti.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 11.10.2016 uuden koirapalvelulinjauksen ohjeellisena noudatettavaksi ja on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen liitteinä olevia palvelukuvausta, ylläpito-ohjeita ja verkostosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Palvelukuvauksessa on määritelty palveluiden tavoitetaso, johon pyritään mahdollisuuksien mukaan. Ohjeet käsitellään lautakunnassa keskusteluasiana vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Tutustu koirapalvelulinjaukseen (152 kt pdf)

Koirille tarkoitettujen alueiden ajantasaiset sijaintitiedot Pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Linjauksen lähtöaineistoksi vuonna 2014 toteutettuun kyselyyn ja annettuihin kommentteihin voi edelleen tutustua Kerro kartalla -palvelun Päättyneet kyselyt -osiossa (http://kerrokartalla.hel.fi ).

Kyselyn tuloksista tehtyyn yhteenvetoon voi tutustua oikean sivulaidan linkistä.05.08.2021 11:14