Suoraan sisältöön

Kanat kaupungissa

Kanat ovat mukavia lemmikkejä etenkin kesäaikaan. Kanojen pito vaatii kuitenkin jokapäiväistä huolehtimista, joten niitä ei tule ottaa vain hetken mielijohteesta.

Lemmikkikanalan pitäjän on hyvä pitää mielessä, että kanat luokitellaan aina tuotantoeläimiksi ja niiden pidolle on asetettu lainsäädännössä vaatimuksia. Ennen kanojen hankintaa on tärkeää perehtyä myös kanojen hyvinvoinnin edellytyksiin niin hoidon kuin pitopaikan suhteen.

Ennen kesäkanalan perustamista on suositeltavaa keskustella suunnitelmasta naapurustossa. Kukko on äänekäs eläin, jonka hankintaa tiivisti asutulle taajama-alueelle, tulee harkita tarkoin. Myös kanalan haittaeläintorjunnasta tulee huolehtia esim. tarhan riittävän tiheällä verkolla ja rehun asianmukaisella säilytyksellä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on koonnut internetsivustoilleen muistilistan kesäkanojen pitäjille:

Helsinkiläisten kesäkanaloiden pitäjien tulee ilmoittautua eläintenpitäjiksi ja rekisteröidä eläinten pitopaikka Loviisan kaupungin vastaamaan Itä-Uudenmaan maaseutuhallintoon. 

Jos kananmunia myydään tai luovutetaan käytettäväksi muualla kuin omassa kotitaloudessa, tulee alkutuotantoilmoitus Helsingissä tehdä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön.

Terveydensuojelulain mukaan eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta asemakaava-alueella on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 

Pääsääntöisesti kesäkanojen pitopaikat ovat kooltaan niin pieniä ja toiminta kausiluontoista, ettei ilmoitusta ole edellytetty. Mikäli kanalarakennus ja aitaus ovat isoja, eläinmäärä on suuri sekä kananmunia tuotetaan myös myytäväksi, tulee terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdä ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön.

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi maa- ja metsätalousministeriö on vuosittain asetuksella edellyttänyt, että siipikarja tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.3.–31.5. Mikäli kanoja haluaa ulkonapitokieltoaikana pitää ulkotarhassa, on siitä tehtävä Helsingissä ilmoitus ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikköön valvontaeläinlääkärille.

Valvontaeläinlääkäri
ma - pe 8.15 - 16.00
puh. 09 310 31598 tai 09 310 32076
faksi 09 310 31633

Muistilista kesäkanojen pitäjille, EviraJAA
21.01.2019 11:09