Suoraan sisältöön

Eläimet elintarvikehuoneistoissa

Lemmikkieläimiä saa toimijan suostumuksella tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin. Suostumuksesta on ilmoitettava asiakkaille tarjoilutilan sisäänkäynnin yhteydessä. 

Näkövammaisten opaskoirat, liikuntavammaisten avustajakoirat ja kuulovammaisten kuulokoirat saa kuitenkin aina tuoda elintarvikehuoneiston tarjoilutiloihin.

Lintujen hävittäminen elintarvikehuoneistoista

Elintarvikehuoneistoihin saattaa toisinaan päästä lintuja. Lintujen sekä pesien hävittämiseen kynnys on erittäin korkea jo pelkästään sen takia, että toimenpiteisiin on haettava lupa joko Uudenmaan ELY-keskukselta (rauhoitetut linnut) tai Suomen riistakeskukselta (rauhoittamattomat linnut).

Luvan hankinta on kiinteistön omistajan tai hävitystyön suorittajan vastuulla. Tarvittaessa lupahakemukseen voidaan liittää elintarviketarkastajan lausunto menettelyn tarpeellisuudesta. Jokainen tapaus käsitellään lupahakemuksessa erikseen.06.12.2019 03:37