Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä uimarannoista ja uimaveden laadusta

Miksi joillain rannoilla suositellaan uimisen välttämistä?

Uimisen välttämissuositus koskee Marjaniemen, Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarantoja kesällä 2021.

Uimisen välttämissuosituksilla pyritään suojelemaan uimareiden terveyttä. Rannoilta aiempina vuosina otetuissa uimavesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Vedenlaatu on ajoittain huonontunut mm. rankkasateiden yhteydessä, kun sadevedet huuhtovat ympäristöstä mikrobeja veteen.

Mitä tehdään veden laadun parantamiseksi?

Huonojen uimavesitulosten syitä on selvitetty uimakauden 2020 jälkeen. Selvityksiin on osallistunut Helsingin ympäristöpalvelut, liikuntapalvelut sekä HSY. Uimarantojen läheisyydessä kulkevien jätevesiputkien kunto on tarkastettu, eikä jätevesivuotoja ole havaittu. Jätevesipumppaamojen ylivuotoja ei tullut tietoon kesän 2020 aikana. Rantojen välittömässä läheisyydessä ei myöskään oleile suuria määriä lintuja, jotka ulosteillaan voisivat pilata rantavettä. Marjaniemen uimarannan läheisyydestä ei ole tullut tietoon veneiden septitankkivuotoja tai häiriöitä septitankkien tyhjennyspaikalla. Vantaanjoen uimarannoilla ainoaksi vedenlaatua huonontavaksi tekijäksi on arvioitu rankkasateiden aiheuttamat pintavalumat.

Selvityksiä jatketaan kesän 2021 aikana ja rannoilta otetaan tihennetysti uimavesinäytteitä. Vedenlaadun huononemiseen vaikuttavista syistä ja vedenlaadun parantamiseksi tehtävistä mahdollisista toimenpiteistä tiedotetaan tarvittaessa.

Millaista luonnonveden laatu on normaalisti?

Luonnonvesissä on normaalistikin pieniä määriä ulosteperäisiä mikrobeja, jotka ovat peräisin mm. maaperästä, linnuista ja vesieläimistä. Tästä huolimatta vedessä voi uida, mutta luonnonvesi ei ole koskaan juomakelpoista. Joskus ulosteperäisten bakteerien määrä kasvaa ja tällöin uimarin sairastumisriski lisääntyy.

Terveydensuojeluvalvonta seuraa säännöllisillä näytteenotoilla uimaveden laatua ja uimareille tiedotetaan, jos vedessä havaitaan kohonneita määriä ulosteperäisiä mikrobeja.

Mitä uimavesinäytteistä tutkitaan ja miksi?

Säännöllisistä uimavesinäytteistä tutkitaan Escherichia coli -bakteerin sekä suolistoperäisten enterokokkien pitoisuudet. Näitä bakteereja esiintyy mm. jätevesissä eläinten ulosteissa. Vesinäytteestä arvioidaan silmämääräisesti myös syanobakteerien (sinilevän) määrä.

Escherichia coli -bakteeri ja suolistoperäiset enterokokit voivat nieltynä aiheuttaa suolistoinfektion ja vatsataudin kaltaisia oireita.

Mistä saan ajantasaisen tiedon vedenlaadusta?

Täysin ajantasaista tietoa uimaveden laadusta ei ole saatavilla, sillä vesinäytteitä ei oteta päivittäin. Helsingin uimavesien viimeisimmät tutkimustulokset löytyvät rantojen ilmoitustauluilta ja uimaveden laatu -sivulta.

Voinko omalla toiminnallani vaikuttaa veden laatuun?

Kyllä. Uimarannan käyttäjän huono hygienia voi aiheuttaa usean ihmisen sairastumisen rannalla. Esimerkiksi noroviruksen aiheuttamat vatsatautiepidemiat ovat usein peräisin uimareista. Epidemian mahdollisuus kasvaa hellejaksoilla, kun rannalla on paljon ihmisiä, uiminen on suosittua ja uintiajat ovat pitkiä.

Sairastumisten ehkäisemiseksi vatsatautioireinen henkilö ei saa oleskella uimarannalla. WC-käynnin jälkeen on pestävä tai desinfioitava kädet. Lapsen vaippaa ei saa vaihtaa tai takapuolta ei saa pestä rantavedessä. Bakteerien leviämisen estämiseksi ei myöskään tule mennä uimaan, jos henkilöllä on ihoinfektio tai jos iho on rikki. Rikkinäisen ihon kautta bakteerit pääsevät myös uimarin elimistöön, ja voivat aiheuttaa uimarille infektion.

Voiko koronavirus levitä uimaveden välityksellä?

Riski saada koronavirus luonnonvesissä uimisen välityksellä arvioidaan olevan alhainen. Riski liittyy lähinnä uimareiden lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen, jos uimassa tai yleisellä uimarannalla on samaan aikaan koronavirusta levittävä henkilö. Virusta voi päätyä jätevesiin, jotka puhdistettuina johdetaan järvi-, joki- ja merivesiin. Jäteveden puhdistuskäsittelyt poistavat kuitenkin suuren osan viruksista eikä virus säily ympäristössä pitkään taudinaiheuttamiskykyisenä. 
20.05.2021 15:51