Suoraan sisältöön

Uimaveden laatu ja sinilevät

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut seuraa uimakauden aikana (15.6.–31.8.) säännöllisesti Helsingin 25 yleisen uimarannan veden laatua. Yleisistä uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen varrella ja muut merenrannoilla.

Uimarantaveden hygieenistä laatua arvioidaan määrittämällä näytteistä suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia colin esiintyvyys. Sinilevän määrä arvioidaan aistinvaraisesti näytteenottojen yhteydessä.

Vesinäytteet otetaan näytteenottosuunnitelman mukaan. Viikon aikana otettujen näytteiden tuloksista tehdään loppuviikolla tiedote. 

Ulkoliikunta.fi –palvelusta löydät reaaliaikaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen kunnosta, sinilevätilanteesta ja veden lämpötilasta. Rantapelastajat päivittävät tiedon uimarantojen valvontakauden ajan 3.6. - 11.8.2020.

Tarkemmat tutkimustulokset ja näytteenottojen yhteydessä tehdyt sinilevähavainnot koko kesältä voi katsoa alla olevasta Excel-taulukosta:

Uimavesiluokitus 

Suurten yleisten uimarantojen vedenlaatu luokitellaan neljään luokkaan (erinomainen/hyvä/tyydyttävä/huono). Viimeisin luokitus on tehty uimakausien 2016–2019 uimavesinäytteiden tulosten perusteella. Luokitukseen vaikuttavat suolistoperäisten enterokokkien ja Escheria coli -bakteerien määrät. Luokitus päivitetään vuosittain.

Erinomainen: Aurinkolahti, Kallahdenniemi, Laajasalo, Munkkiniemi, Mustikkamaa
Hyvä: Hietaranta, Lauttasaari, Rastila, Tuorinniemi
Tyydyttävä: Iso Kallahti, Marjaniemi, Pikkukoski  
Huono: - -

Kysymykset koskien uimarantojen veden laatua voi osoittaa: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi

Sinilevät

Sinilevien määrä alkaa lisääntyä yleensä heinäkuussa ja heinä-elokuun vaihteessa ovat esiintymät useimmiten runsaimmillaan. Sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä.

Sinilevätilanne uimarannoilla

Rantapelastajat päivittävät palveluun päivittäin sinilevähavainnot ja veden lämpötilatiedot.

Sinilevien tunnistaminen

Sinilevä näkyy vedessä pieninä määrinä vihertävinä tai kellertävinä tikkuina ja hippuina. Runsas sinilevämäärä voi kerääntyä veden pinnalle levälautoiksi ja rantaan ajautunut levämassa voi muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa. Sinilevälle ominaista on ummehtunut, maamainen haju. 

Sinilevien havainnoinnista ja tunnistamisesta löytyy lisää tietoa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Järviwikin sivuilta.

Toimenpiteet

Sinilevän määrä arvioidaan aistinvaraisesti. Mikäli uimavedessä on havaittavissa sinilevää, tulee uimista välttää. Pieniä lapsia ei tule päästää veteen sinileväkukinnon esiintyessä, jotta he eivät saa sinilevää sisältävää vettä suuhunsa. Sinileväistä vettä ei myöskään voi käyttää pesuvetenä tai saunan löylyvetenä.

Jos kuitenkin halutaan uida sinilevistä huolimatta, tulee heti uimisen jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä.

Oireet

Sinilevät saattavat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Sinilevien on todettu voivan aiheuttaa esimerkiksi ihottumaa, silmien ärsytystä ja kuumetta. 28.08.2020 13:00