Suoraan sisältöön

Uimaveden laatu ja sinilevät

Vuoden 2021 uimakausi on päättynyt ja säännöllinen uimaveden laadun seuranta on loppunut tämän vuoden osalta. Ympäristöpalvelut seurasi uimakauden aikana (15.6.–31.8.) Helsingin 25 yleisen uimarannan hygieniaa ja veden laatua. 

Uimaveden laatu 

Uimarantaveden laatua arvioidaan uimakauden aikana säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla. Uimarantojen vesinäytteet otetaan näytteenottosuunnitelman (pdf) mukaan. Helsingin uimarantojen veden laatu on yleensä hyvä, mutta veden laatu saattaa ajoittain heikentyä esimerkiksi rankkojen sateiden aiheuttaminen huuhtoumien ja luonnoneläinten vaikutuksesta.

Kaikki kesän tutkimustulokset ja näytteenottojen yhteydessä tehdyt sinilevähavainnot keräämme pdf-tiedostoon. Ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen sinilevätilanteesta ja veden lämpötiloista löydät ulkoliikuntakartta -palvelusta. Ulkoliikuntakartta -palvelun sinilevätietoja päivitetään 15.8. saakka.

Uimavesiluokitus 

Yleisten uimarantojen (ns. EU-rannat) veden laatu luokitellaan neljään luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Luokituksella pyritään kuvaamaan uimaveden laatua yleisesti ja pitkällä aikavälillä. Luokitukseen vaikuttavat kaikki viimeisen neljän vuoden aikana otetut valvontanäytteet. 

Pikkukosken ja Marjaniemen uimarantojen uimavesiluokka on huono. Kun rannan uimavesiluokaksi tulee huono, aloitetaan terveydensuojeluviranomaisen johdolla selvitykset veden laatuun vaikuttavista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä veden laadun parantamiseksi. Lisäksi päätetään tarvittavista uintirajoituksista. 

Veden huonontunut laatu 

Marjaniemen, Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion rannoilta useina vuosina otetuissa uimavesinäytteissä on ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Kyseisillä rannoilla suositeltiin uimisen välttämistä kesän 2021 ajan. Tehtyjen selvitysten mukaan Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion vedenlaatu huononee rankkasateiden yhteydessä, kun sadevedet huuhtovat maanpinnan mikrobeja veteen. Marjaniemen uimarannalla havaittujen suolistoperäisten bakteerien lähde on epäselvä. Helsingin ympäristöpalvelut edelleen selvittää syitä vedenlaadun ajoittaiselle huonontumiselle. 

Lisätietoa uimaveden laadusta

Sinilevät

Sinilevien määrä kasvaa yleensä heinäkuussa veden lämmetessä. Veden lämpötilan lisäksi sinilevien määrään vaikuttavat veden virtauksen ja tuulet. Sinilevätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Merenrannoilla on lähes joka kesä sinilevää.

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä pieniä tikkuina ja hippuina. Runsaampi määrä näkyy veden vihertävänä värinä ja rannassa vihreinä leväraitoina. Rantaan ajautunut sinilevän massaesiintymä voi muistuttaa jopa paksua maalia tai hernerokkaa.

Sinilevä voi olla myrkyllistä, joten vältä uimista, kun vedessä on sinilevää. Älä päästä pieniä lapsia veteen, jotta he eivät saa sinilevää sisältävää vettä suuhunsa. Älä käytä sinileväistä vettä myöskään pesuvetenä tai saunan löylyvetenä. Jos uit tai kahlaat sinileväpitoisessa vedessä, huuhtele heti tämän jälkeen iho puhtaalla vedellä. 

Lisätiedot

Jokaisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löydät ohjeita, viimeisimmän veden tutkimustuloksen, EU-rannoilla uimavesiluokan sekä mahdolliset varoitukset, esimerkiksi sinileviä havaittaessa. 

Tiedotteet liittyen uimavesiin

Ajantasaista tietoa uimarantojen sinilevätilanteesta löydät ulkoliikuntakartta-palvelusta. Ulkoliikuntakarttaa ylläpitää Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. Uimaveden lämpötila Helsingin seudun 15 rannalta löytyy Uiras-palvelusta.

Lisätietoja uimarantojen veden laadusta voit kysellä sähköpostilla: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi 15.11.2021 10:32