Suoraan sisältöön

Uimaveden laatu ja sinilevät

Ympäristöpalvelut seuraa uimakauden aikana (15.6.–31.8.) Helsingin 25 yleisen uimarannan hygieniaa ja veden laatua. 

Uimaveden laatu 

Uimarantaveden laatua arvioidaan säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla. Uimarantojen vesinäytteet otetaan näytteenottosuunnitelman (pdf) mukaan. Helsingin uimarantojen veden laatu on yleensä hyvä, mutta veden laatu saattaa ajoittain heikentyä esimerkiksi rankkojen sateiden aiheuttaminen huuhtoumien ja luonnoneläinten vaikutuksesta.

Julkaisemme kesällä viikoittain tiedotteen viikon aikana otettujen näytteiden tuloksista. Kaikki kesän tutkimustulokset ja näytteenottojen yhteydessä tehdyt sinilevähavainnot keräämme säännööllisesti päivitettävään pdf-tiedostoon. Ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen sinilevätilanteesta ja veden lämpötiloista löydät ulkoliikuntakartta -palvelusta.

Uimavesiluokitus 

Yleisten uimarantojen (ns. EU-rannat) veden laatu luokitellaan neljään luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Luokituksella pyritään kuvaamaan uimaveden laatua yleisesti ja pitkällä aikavälillä. Luokitukseen vaikuttavat kaikki viimeisen neljän vuoden aikana otetut valvontanäytteet. 

Kun rannan uimavesiluokaksi tulee huono, aloitetaan terveydensuojeluviranomaisen johdolla selvitykset veden laatuun vaikuttavista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä veden laadun parantamiseksi. Lisäksi päätetään tarvittavista uintirajoituksista. 

Sinilevät

Sinilevien määrä kasvaa yleensä heinäkuussa veden lämmetessä. Veden lämpötilan lisäksi sinilevien määrään vaikuttavat veden virtauksen ja tuulet. Sinilevätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Merenrannoilla on lähes joka kesä sinilevää.

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä pieniä tikkuina ja hippuina. Runsaampi määrä näkyy veden vihertävänä värinä ja rannassa vihreinä leväraitoina. Rantaan ajautunut sinilevän massaesiintymä voi muistuttaa jopa paksua maalia tai hernerokkaa.

Sinilevä voi olla myrkyllistä, joten vältä uimista, kun vedessä on sinilevää. Älä päästä pieniä lapsia veteen, jotta he eivät saa sinilevää sisältävää vettä suuhunsa. Älä käytä sinileväistä vettä myöskään pesuvetenä tai saunan löylyvetenä. Jos uit tai kahlaat sinileväpitoisessa vedessä, huuhtele heti tämän jälkeen iho puhtaalla vedellä. 

Lisätiedot

Jokaisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löydät ohjeita, viimeisimmän veden tutkimustuloksen, EU-rannoilla uimavesiluokan sekä mahdolliset varoitukset, esimerkiksi sinileviä havaittaessa. 

Ajantasaista tietoa uimarantojen sinilevätilanteesta löydät ulkoliikuntakartta -palvelusta. Ulkoliikuntakarttaa ylläpitää Helsingin kaupungin liikuntapalvelut

Lisätietoja uimarantojen veden laadusta voit kysellä sähköpostilla: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi 26.04.2021 11:44