Suoraan sisältöön

Uimaveden laatu ja sinilevät

Ympäristöpalvelut seuraa uimakauden aikana (15.6.–31.8.) Helsingin 25 yleisen uimarannan hygieniaa ja veden laatua. Ajantasaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen sinilevätilanteesta ja veden lämpötiloista löydät ulkoliikuntakartta -palvelusta.

Uimaveden laatu 

Uimarantaveden laatua arvioidaan uimakauden aikana säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla. Uimarantojen vesinäytteet otetaan näytteenottosuunnitelman (pdf) mukaan. Helsingin uimarantojen veden laatu on yleensä hyvä, mutta veden laatu saattaa ajoittain heikentyä esimerkiksi rankkojen sateiden aiheuttamien huuhtoumien ja luonnoneläinten vaikutuksesta.

Kaikki kesän tutkimustulokset ja näytteenottojen yhteydessä tehdyt sinilevähavainnot keräämme pdf-tiedostoon:

Uimavesiluokitus 

Yleisten uimarantojen (ns. EU-rannat) veden laatu luokitellaan neljään luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Luokituksella pyritään kuvaamaan uimaveden laatua yleisesti ja pitkällä aikavälillä. Luokitukseen vaikuttavat kaikki viimeisen neljän vuoden aikana otetut valvontanäytteet. 

Pikkukosken ja Marjaniemen uimarantojen uimavesiluokka on huono. Kun rannan uimavesiluokaksi tulee huono, aloitetaan terveydensuojeluviranomaisen johdolla selvitykset veden laatuun vaikuttavista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä veden laadun parantamiseksi. Lisäksi päätetään tarvittavista uintirajoituksista. 

Veden huonontunut laatu Marjaniemen ja Vantaanjoen uimarannoilla

Marjaniemen ja Vantaanjoen varren uimarannoilta, eli Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion rannoilta, on useina vuosina otetuissa uimavesinäytteissä ajoittain havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksia. Marjaniemen uimarannalla havaittujen suolistoperäisten bakteerien lähde on epäselvä, ja syytä veden laadun ajoittaiselle huonontumiselle selvitetään. Kesän 2022 aikana uimista ei suositella Marjaniemen uimarannalla.

Lisätietoa veden laadun seurannasta Marjaniemen uimarannalla:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/uudet-mittalaitteet-avuksi-marjaniemen-uimarannan-vedenlaadun-tutkimiseen

Tehtyjen selvitysten mukaan Pikkukosken, Pakilan ja Tapaninvainion uimarannan vedenlaatu huononee rankkasateiden yhteydessä, kun sadevedet huuhtovat maanpinnan mikrobeja veteen. Vantaanjoen varren uimarannoilla on tästä syystä suositeltu välttämään uimista vain rankkasateiden yhteydessä.

30.6.2022 Pikkukosken uimarannan vedessä / uimaranta-alueella havaittiin jäteveden hajua. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut otti Vantaanjoen varren uimarannoilta vesinäytteet 30.6.2022 ja Pikkukosken uimarannalle vietiin tiedotteet asiasta 30.6.2022. Jäteveden hajua ei havaittu Tapaninvainion, Pakilan eikä Pikkukosken uimarannoilta otetuissa laboratorionäytteissä. Jäteveden hajun aiheuttaja uimarannalla ei ole selvinnyt, mutta syyksi epäillään alueen viemäröintiä. HSY jatkaa selvityksiä alueen viemäröinnin osalta. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut seuraa uimavesien laatua säännöllisesti.

Usein kysyttyä uimarannoista ja uimaveden laadusta

Sinilevät

Sinilevien määrä kasvaa yleensä heinäkuussa veden lämmetessä. Veden lämpötilan lisäksi sinilevien määrään vaikuttavat veden virtaukset ja tuulet. Sinilevätilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti. Merenrannoilla on lähes joka kesä sinilevää.

Pieni määrä sinilevää näkyy vedessä pieniä tikkuina ja hippuina. Runsaampi määrä näkyy veden vihertävänä värinä ja rannassa vihreinä leväraitoina. Rantaan ajautunut sinilevän massaesiintymä voi muistuttaa jopa paksua maalia tai hernerokkaa.

Sinilevä voi olla myrkyllistä, joten vältä uimista, kun vedessä on sinilevää. Älä päästä pieniä lapsia veteen, jotta he eivät saa sinilevää sisältävää vettä suuhunsa. Älä käytä sinileväistä vettä myöskään pesuvetenä tai saunan löylyvetenä. Jos uit tai kahlaat sinileväpitoisessa vedessä, huuhtele heti tämän jälkeen iho puhtaalla vedellä. 

Mikäli uimarannalla todetaan paljon sinilevää, on uimarannalla voimassa uinnin välttämissuositus sinilevän esiintymisen ajan. Uimarannoilla sinilevätilanne voi vaihdella tyypillisesti äkillisestikin tuulten suunnasta ja voimakkuudesta riippuen. Ajankohtaiset tiedot suurten yleisten uimarantojen levätilanteesta löytyy ulkoliikuntakartta-palvelusta.

Pienillä yleisillä uimarannoilla ei ole uimarantavalvontaa eikä sinilevän esiintymistä rannoilla havainnoida säännöllisesti. Sinilevää havaittaessa uimarannan vedessä ei suositella uimista, ja sinilevätilanne vedessä kannattaakin aina tarkistaa ennen uimista.

Munkkiniemen uimarannalle poikkeuksellisen runsaiden sinileväesiintymien vuoksi 11.7.2022 annettu uintikielto ei ole enää voimassa. Uimarannalla ei ole enää havaittu runsaita sinilevän massaesiintymiä. Sinilevää on sekoittunut veteen todennäköisesti kuitenkin koko vesialueella. Uimarannan sinilevätilanne on syytä tarkistaa aina ennen uimaan menoa.


Lisätiedot

Jokaisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta löydät ohjeita, viimeisimmän veden tutkimustuloksen, EU-rannoilla uimavesiluokan sekä mahdolliset varoitukset, esimerkiksi sinileviä havaittaessa. 

Tiedotteet liittyen uimavesiin

Ajantasaista tietoa uimarantojen sinilevätilanteesta löydät ulkoliikuntakartta-palvelusta. Ulkoliikuntakarttaa ylläpitää Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. Uimaveden lämpötila Helsingin seudun 15 eri uimarannalta ja epäviralliselta uimapaikalta löytyy Uiras-palvelusta.

Lisätietoja uimarantojen veden laadusta voit kysellä sähköpostilla: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi 

Tällä hetkellä testattavana on palvelu, jossa voit ilmoittaa sairastumisesta tai haitasta, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä virallisella uimarannalla. Tällöin tee ilmoitus osoitteessa ilppa.fi. Ilmoituksen voi tehdä kuluttaja tai yrittäjä. Huomiothan, että ilmoituksia ei käsitellä päivittäin. 14.11.2022 08:37