Suoraan sisältöön

Uima-allastilojen hygienia

Yleiset uima-allastilat

Uimahallien ja maauimaloiden lisäksi Helsingissä on muitakin yleisiä uima-allastiloja. Näitä ovat mm. kuntoutuslaitosten, liikuntakeskusten, hotellien ja koulujen allastilat. Yhteensä yleisiä allastiloja on Helsingissä noin 60 ja näissä on noin 120 uima-allasta.

Ympäristöpalvelut valvoo kaikkia yleisiä uima-allastiloja. Teemme allastiloihin tarkastuksia ja valvomme allasveden laatua. Yrittäjän täytyy tehdä yleisistä allastiloista terveydensuojelulain mukainen ilmoitus.

  • Uima-allastilojen hygieniaan ja veden laatuun liittyvä neuvonta: kymp.uimavesilaatuvalvonta@hel.fi
  • Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset, infosivu
  • Käyttöön on otettu uusi palvelu, jossa voit ilmoittaa sairastumisesta tai haitasta, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä uimahallissa tai yleisölle avoimessa uima-altaassa. Tällöin tee ilmoitus osoitteessa ilppa.fi. Ilmoituksen voi tehdä kuluttaja tai yrittäjä. Huomiothan, että ilmoituksia ei käsitellä päivittäin.

Uima-allasveden laatu

Pieni uima-allastila.

Valvomme allasveden laatua säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä. Vesinäytteitä otetaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Suurimmista uimahalleista otetaan näytteet joka toinen viikko. Yhteensä Helsingissä otetaan vuodessa noin 1200-1500 allasvesinäytettä.

Allasveden laatu Helsingissä on hyvä. Vuosina 2021-2022 allasvesinäytteistä yli 99 % oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä ja 88 % täytti kaikki laatuvaatimukset.

Uima-allastilojen pintahygienia

Uima-allas-ja märkätilojen ylläpitäjän tulee seurata pintahygieniaa eli tilan pintojen puhtautta aistinvaraisesti sekä näytteiden avulla. Näytteitä voit ottaa ja tulokset lukea itse erilaisilla pikamenetelmillä.

Ympäristöterveysyksikkö toteutti vuosina 2017–2019 projektin koskien uima-allas ja märkätilojen pintahygieniaa. Näytteenottokohteina oli yhteensä 26 Helsingissä sijaitsevaa uimahallia ja muuta yleistä uima-allastilaa. Projektin 226 näytteen perusteella allas- ja märkätilojen hygienia ei ollut toivotulla tasolla ja pinnan hygienia oli heikentynyt yli puolissa kaikista (59 %) näytteistä.

Tilojen pintahygieniaa voidaan parantaa toimenpiteillä liittyen esimerkiksi tiloihin, siivouksen suunniteluun, siivouskäytäntöihin, siivoojien osaamiseen ja siivoustuloksen varmistamiseen näytteiden avulla.

Ylläpitäjän vastuulla olevat altaat

Ylläpitäjän vastuulla olevat altaat eivät ole säännöllisen valvonnan piirissä. Tällöin altaan ylläpitäjällä on erityinen vastuu hygieniasta ja veden laadusta. Ylläpitäjän vastuulla olevia altaita ovat mm. kylpytynnyrit ja paljut, kahluualtaat sekä taloyhtiöiden omassa käytössä olevat altaat.

Annamme tarvittaessa neuvontaa myös näille kohteille. Lisäksi kahluualtaille sekä kylpytynnyreille on hygieniaohjeet.20.03.2023 10:52