Suoraan sisältöön

Kaupungin jäähallit

Pirkkolan jäähalli sisältä kuvattuna.

Huom!

Sisäliikuntatilat ja uimahallit suljettuina suurelta yleisöltä 24.1.2022 saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 7.1.2021 uusista kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen tarjontaa rajoittavista linjauksista. Niiden johdosta Helsingin kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat ja uimahallit ovat suurelta yleisöltä suljettuina 24.1.2022 saakka.

Nuorten ohjattu vakiovuoroinen harrastustoiminta voi jatkua sisäliikuntatiloissa
Nuorten vakiovuoroinen harrastustoiminta voi jatkua sisäliikuntatiloissa. Tiloihin on pääsy vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneillä ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvilla nuorilla. Yli 16-vuotiailta edellytetään koronapassi.  

Sisäliikuntatilat avoinna myös ammattilaisurheilijoille
Sisäliikuntatiloissa sallittuja ovat myös kaikenikäisten ammattilaisurheilijoiden harjoittelu ja ammattilaisurheilun piiriin luettavat ottelut, kilpailut ja turnaukset, ilman yleisöä. Ammattilaisurheilun piiriin kuuluvilta ei edellytetä koronapassia sisätiloissa.

Lakisääteinen kuntoutus voi jatkua kaupungin tiloissa
Sisäliikuntatiloihin pääsevät myös lakisääteiseen kuntoukseen oikeutetut. Lakisääteisellä kuntouksella tarkoitetaan esimerkiksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tarkoitettuja erilaisia, yksilöllisesti suunniteltuja ja ammattilaisen, kuten fysioterapeutin ohjauksessa toteutettavia terapioita, jotka Kela korvaa.

Kelan maksama kuntoutustuki ei oikeuta sisäänpääsyyn.


Helsingissä voimassa olevat keskeiset rajoitukset ja suositukset >>


___________________________________________ 

Kaupungin hallinnassa on kaksi jäähallia, Oulunkylän ja Pirkkolan liikuntapuistossa. Helsingissä on myös useita muiden ylläpitämiä jäähalleja.

Jäähalli


Maksuttomat yleisöluistelut
Helsingin jäähalleissa järjestetään muutamia maksuttomia yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Oulunkylän jäähallissa ei yleisövuoroluistelua järjestetä.

Tekojääkentät ja luistelukentät
Helsingin luistelumahdollisuuksia lisäävät tekojääkentät ja luistelukentät.
11.01.2022 08:07