Suoraan sisältöön

Sisäliikuntatilojen koronaturvallisuusohjeet

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–31.1.2021.

Harrastustoiminta loppuu sisällä ja aikuisilta myös ulkona

Kaikki organisoitu harrastustoiminta, mukaan lukien taiteen perusopetus keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä lisätään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten toimijoiden suositellaan keskeyttävän kaiken sisätiloissa tapahtuvan harrastustoiminnan. Myös kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä suositellaan peruttavan.

Julkiset tilat suljetaan

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja.

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

05.01.2021 16:21

Liikuntapalvelun tilojen sopimusehdot ja vuorojenjakokriteerit

Liikuntapalvelun tilojen sopimusehdot ja vuorojenjakokriteerit.