Suoraan sisältöön

Koulujen liikuntasalien omavalvonta

Omavalvonta tarkoittaa, että varaaja (esim. urheiluseura) vastaa itse muun muassa vuoronsa valvonnasta ja siitä, että liikuntasali jää siistiin kuntoon vuoron jälkeen. Omavalvontakouluissa iltakäyttäjät allekirjoittavat avaintenluovutussopimuksen, jota vastaan he saavat avaimet koululle. Omavalvontakoulussa liikuntasalin hinta on edullisempi kuin koulussa, jossa käytetään iltavalvojaa.

Ohjeet PDF-tiedostona

Toimintaohjeet

Avaimet

Avainten hakeminen

Yhteisö voi itse määritellä kuka hakee avaimet koululta. Kyseisen henkilön tulee olla täysi-ikäinen. Perehdytys koulun iltakäytön tiloihin ja avainten luovutus tapahtuu jokaisella koululla kouluisännän toimesta. Jos sinulle on myönnetty vuoro omavalvontakouluun, ole yhteydessä liikunnan palveluihin/kouluisäntään viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. Ne yhteisöt, jotka eivät jatka enää vuoroa koululla kauden päätteeksi, tulee avaimet palauttaa kouluisännälle liikuntapalvelun erikseen ilmoittamina ajankohtina.

Avainten määrä

Avainten määrä on arvioitu jokaiselle yhteisölle valmiiksi vuorojen perusteella. Kouluisännällä on tiedot iltakäyttäjien avainten määrästä, minkä mukaan hän luovuttaa avaimet hakijalle.

Yksittäisvuorojen avaimet

Yksittäisvuoroille on varattu omat avaimet, jotka voi noutaa lähempänä varattua vuoroa sovitusti kouluisännän kanssa. Avainta noudatettaessa on sovittava palautuspäivä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

Avaintenluovutussopimus

Avaimen hakija allekirjoittaa avaintenluovutussopimuksen. Mikäli yhteisö haluaa jakaa vastuun avaimista, avaimen hakijoita voi olla myös useita, jolloin he kaikki allekirjoittavat avaintenluovutussopimuksen (PDF -dokumentti). Jos yksi hakija tekee avaintenluovutussopimuksen useammasta avaimesta, on mahdollista, että yhteisössä voidaan tehdä oma sopimus vastuun jakamisesta (toissijainen sopimus).

Sopimuksen allekirjoittaja/allekirjoittajat ovat vastuussa, mikäli avain häviää. Jos sopimusta muilta osin rikotaan eli ei käyttäydytä sääntöjen mukaisesti, sanktio menee yhteisölle eikä vastuuhenkilölle.

Liikunnan omavalvontatilojen avaintenluovutusrekisteri (PDF-dokumentti)

iLOQ avaimen käyttö

Avain tulee työntää lukkosylinteriin perille saakka ja tämän jälkeen kääntää. Mikäli lukko ei aukea, avain tulee poistaa lukosta ja toistaa toimenpide hitaammin tasaisella nopeudella. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektroniikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa.

Valvonta

Omavalvontakouluissa vuoron varaaja vastaa itse vuoronsa valvonnasta. Ulko-ovea ei saa pitää auki vuoron aikana. Vuoron varanneella on oikeus käyttää vain liikuntapalvelun myöntämiä tiloja. Koulun tiloihin saa mennä 15 minuuttia ennen vuoron alkamista ja vuoron päättymisen jälkeen pukuhuoneaikaa on 30 minuuttia, jonka jälkeen koulun tiloista on poistuttava. Vastuuhenkilö lukitsee käyttämänsä tilan ikkunat ja ulko-ovet sekä sammuttaa käyttämistään tiloista valot. Hälytykset menevät kouluilla automaattisesti päälle. Hälytyksen kustannukset laskutetaan hälytyksen aiheuttajalta. Mahdollisista vahingoista tulee ilmoittaa liikuntapalvelulle.

Ohjeita poikkeustilanteiden varalle (suomeksi, på svenska PDF) in English PDF

Sopimusrikkomus

Käyttäjän aiheuttamista käyttövuoron aikana tai käyttövuoron ulkopuolisena aikana tapahtuneista rikkeistä seuraa vahingonkorvausvelvollisuus ja yhteisöä tullaan huomauttamaan kirjallisesti. Vahingonkorvausvelvollisuus perustuu aiheutuneisiin kuluihin, kuten lukituksien selvittämis- ja muutoskuluihin sekä hallinnolliseen lisämaksuun.

Jos seuralle annetun huomautuksen jälkeen käyttövuoron aikana tai sen ulkopuolella tapahtuneita rikkeitä on useampia, voidaan sopimus purkaa ja sen myötä käyttövuorot perua.

Käyttäjän aiheuttamista käyttövuoron aikana tapahtuneista avaintenluovutussopimuksen vastaisista rikkeistä tullaan huomauttamaan yhteisöä kirjallisesti. Useampi huomautus johtaa vuoron perumiseen.

Siistiminen

Omavalvontavuorolla oleva siistii liikuntasalin ja käyttämänsä oheistilat. Siistimiseen kuuluu tavaroiden vieminen omille paikoilleen, roskien kerääminen roska-astioihin sekä lattialle kertyneen lian, hiekan tms. pyyhkiminen. Jokaiselle omavalvontakoululle iltakäyttäjiä varten on varattu leveävartinen moppi sekä rikkalapio ja harja. Liikuntasalin käyttäjän tulee ilmoittaa liikuntapalveluun siivousvälineiden puuttumisesta. Tilojen tulee jäädä siistiin kuntoon vuoron jälkeen. Viikonloppuisin täytyy noudattaa erityistä siisteyttä, koska koululla ei ole muuta siivousta.

Välineiden käyttö

Liikuntapalvelu ei voi myöntää käyttöoikeutta koulun omaan varastoon. Koulun välineistön käyttäminen on mahdollista koulun rehtorin luvalla. Yhteisön mahdollisesta oman välineistön säilytyksestä koulun tiloissa neuvotellaan/sovitaan koulun rehtorin kanssa. Välinerikoista tulee ilmoittaa liikuntapalveluun liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.25.10.2021 09:43

Ohjeet sähköiseen asiointiin

Liikuntapalvelun tilojen sekä koulujen liikuntasalien vuoroja haetaan sähköisen asioinnin kautta. Vuoroja ei ole mahdollista varata puhelimitse tai sähköpostitse.