Suoraan sisältöön

Nuorten liikuntaneuvonta

Nyt-liikuntaneuvonta

Nyt-liikuntaneuvonta on suunnattu 18 – 29- vuotiaille nuorille aikuisille, jotka syystä tai toisesta eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi ja tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen. Yhdessä liikuntaneuvojan kanssa laaditaan suunnitelma, jonka tavoitteena on lisätä arkiaktiivisuutta sekä liikunnallista elämäntapaa ja tätä kautta kasvattaa asiakkaan voimavaroja hänen omassa arjessaan. Lisätietoja ja ajanvaraus: puh. 09 310 32937 tai 040 6573166.

Muut liikuntaneuvonnat

Aktiivix
Aktiivixin tavoitteena on aktiivinen elämäntapa. Siihen pyritään henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen avulla.

Liikuntainfo
Liikuntainfo on hyvä tilaisuus jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen.

Liikkujax -kurssi
Kurssin tavoitteena on lisätä liikuntaa arkeen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta ja rohkaistua säännölliseen liikkumiseen.

Liikuntakurssit
Liikunnanohjaajat ohjaavat erityisosaamista ja ammattitaitoa vaativia liikuntaryhmiä kaikenikäisille ja -kuntoisille kaupunkilaisille lukuisissa toimipisteissä ympäri Helsinkiä.
26.07.2021 13:33