Suoraan sisältöön

KouluPT-toiminta

Nuori kuntosalilaitteella, jonka käyttöä ohjaaja opastaa.

Taustaa:

KouluPT-toiminta on Helsingin kaupungin tarjoama maksuton matalan kynnyksen liikuntaneuvontapalvelu yläkouluikäisille nuorille, ja se on osa kaupungin hyvinvointityötä, jonka tavoitteena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhtenä toimenpiteenä on nuorten liikkumisen lisääminen, sillä liikunnan ulkopuolelle jäävien joukko on suuri ja riittävästi liikkuvien lasten ja nuorten määrä vähenee alakoulusta yläkouluun ja edelleen toiselle asteelle siirryttäessä.

Toiminnan lähtökohtana ovat valtakunnalliset Move! –mittaukset, joiden mukaan 40 %:lla helsinkiläisistä 8. luokkalaisista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista.

KouluPT-toimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. KouluPT-toiminta tarjoaa kouluille ja kouluterveydenhuollolle mahdollisuuden ohjata Move!-mittaustulosten perusteella tukea tarvitsevat nuoret kouluPT-toiminnan pariin. KouluPT -toiminnassa nuori voi tutustua ohjaajan kanssa oman alueensa liikuntatarjontaan, osallistua alueensa kouluPT-pienryhmätoimintaan sekä saada kannustusta omaehtoiseen liikkumiseen.

KouluPT- prosessi

Kun yhdyshenkilö koululta on keskustellut asiasta nuoren ja nuoren huoltajan kanssa, koululta otetaan yhteyttä kouluPT-ohjaajaan, joka sopii ensimmäisestä tapaamisesta nuoren kanssa.

Ensimmäisessä kouluPT-tapaamisessa tutustutaan yhdessä alueen omatoimisiin ja ohjattuihin liikkumismahdollisuuksiin ja ohjataan nuori yksilöllisesti juuri hänelle sopivien liikkumismahdollisuuksien pariin (omatoiminen liikkuminen, Harrastamisen malli, FunAction, HarrastusStartti, ohjattu seuratoiminta).

Mikäli nuorelle ei löydy sopivaa liikuntamuotoa olemassa olevista palveluista tai nuorella on tarve pidempiaikaiselle ohjaukselle, nuorella on mahdollisuus tulla mukaan kouluPT- pienryhmä tai yksilöohjaukseen (6kk), jossa toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa aloituskyselyssä esiin tulleiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

KouluPT-toiminnassa nuori tapaa kouluPT-ohjaajaa n. kahdesti kuukaudessa. Tapaamisten välillä yhteydenpito tapahtuu HeiaHeia- mobiilisovelluksen avulla, jossa ohjaaja voi kannustaa nuoria liikkumaan aktivoivien arkihaasteiden avulla.

Miten mukaan?

Kullakin alueella toimii oma vastaava kouluPT-ohjaaja, joka vastaa alueen toiminnasta. Nuori, huoltaja, opettaja tai kouluterveydenhuollon edustaja - Ole yhteydessä oman alueesi kouluPT-ohjaajaan, joka neuvoo sinut alkuun kouluPT-prosessissa!

Itäinen alue:
Viivi Wallenius: viivi.wallenius@hel.fi, puh. 040 652 2056
Jani Jämsä: jani.jamsa@hel.fi, puh. 040 610 7966

Koillinen alue:
Samuli Hynninen: samuli.hynninen@hel.fi, puh. 0403511039

Läntinen ja pohjoinen alue:
Ville Kujala: ville.kujala@hel.fi, puh. 0401862758

Eteläinen ja keskinen alue:
Viivi Wallenius: viivi.wallenius@hel.fi, puh. 040 652 2056
Jani Jämsä: jani.jamsa@hel.fi, puh. 040 610 7966

Kaakkoinen alue:
Jonna Kotivesi: jonna.kotivesi@hel.fi, puh. 0401562581

Ruotsinkieliset yläkoulut:
Jonna Kotivesi: jonna.kotivesi@hel.fi, puh. 0401562581

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Viivi Wallenius
viivi.wallenius@hel.fi , puh. 040 652 205619.05.2022 16:27