Suoraan sisältöön

Aktiivix-liikuntaneuvonta

Aktiivix-liikuntaneuvonnan tavoitteena on aktiivinen elämäntapa. Siihen pyritään henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan avulla.

Liikuntaneuvonnassa mukana olijoita kannustetaan lisäämään arkiaktiivisuutta. Lisäksi opetellaan aktiivisempaa elämäntapaa hyvinvoinnin edistämiseksi liikuntaneuvojan opastuksella. Liikuntaneuvonta on maksutonta.

Noin kuusi kuukautta kestävän liikuntaneuvontaprosessin aikana on neljä henkilökohtaista tapaamista liikuntaneuvojan kanssa. Edistymistä seurataan motivointi- ja aktiivisuuskyselyiden sekä antropometristen mittausten avulla. Lisäksi asiakkaita kannustetaan kuukausittain sähköisten kannustekirjeiden avulla säännölliseen elämänrytmiin. 

Erillisinä tukitoimina ovat Liikuntapalveluiden matalan kynnyksen liikuntaryhmät sekä neuvot säännöllisestä ruokarytmistä ja terveellisestä ravitsemuksesta.

Jos olet 30-63-vuotias ja sinulla on todettu tyypin 2 diabetes tai diabetesriskipisteesi ovat yli 12 tai sinulla on selkeä ylipaino ja  BMI on yli 30, voit varata ajan henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan.

Töölön Kisahalli puh. 050 401 3629

Liikuntamylly (Myllypurossa) puh. 040 352 9308, 040 186 2371

Oulunkylän terveysasema puh. 040 351 6379


Muut liikuntaneuvonnat

Liikuntainfo

Liikuntainfo on hyvä tilaisuus jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen.

Nuorten liikuntaneuvonta
Nuorten liikuntaneuvonnassa on tavoitteena tehdä nuorelle oma henkilökohtainen aktivointisuunnitelma.

Liikkujax -kurssi
Kurssin tavoitteena on lisätä liikuntaa arkeen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta ja rohkaistua säännölliseen liikkumiseen.

Liikuntakurssit
Liikunnanohjaajat ohjaavat erityisosaamista ja ammattitaitoa vaativia liikuntaryhmiä kaikenikäisille ja -kuntoisille kaupunkilaisille lukuisissa toimipisteissä ympäri Helsinkiä.10.09.2020 14:20