Suoraan sisältöön

Soveltava liikunta

Seniorit jumppaa kuvassa kuminauhalla.

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset >>

Liikuntaluuri

Liikuntaluuri tarjoaa kaupunkilaisille tietoa ja tukea sekä kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen. Palvelu on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jotka voivat puhelinpalvelun avulla saada liikunta-alan asiantuntijan apua mieltä askarruttaviin liikkumiseen liittyviin kysymyksiin. Lue lisää >>

Soveltava liikunta aikuiset ja seniorit (ent. erityisliikunta)

Soveltava liikunta on terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jolla edesautetaan mahdollisimman itsenäistä arjesta selviytymistä. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa otetaan asiakkaan tarpeet huomioon siten, että liikkuminen onnistuu vammasta tai sairaudesta riippumatta. Asiakas voi tarvittaessa ottaa oman avustajan mukaan tunnille. Soveltavan liikunnan piiriin kuuluvat vammaiset ja pitkäaikaissairaat aikuiset sekä iäkkäät, joiden alentunut toimintakyky estää heitä osallistumasta muuhun liikuntatoimintaan. Tarjolla muun muassa ryhmäliikuntaa, itsenäistä harjoittelua kuntosalissa ja altaalla, ohjattua kuntosaliharjoittelua ja vesiliikuntaa. Liikuntakursseja järjestetään myös yhteistyössä järjestöjen kanssa.

  • Katso syksyn 2022  ja kevään 2023 liikuntakurssien ilmoittautumisohjeet ja -aikataulut täältä >>
  • Sähköinen asiointi: kohderyhmäkohtainen kurssitarjonta, hinnat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät sähköisen asioinnin asiointipalvelun sivulta asiointi.hel.fi . Liikuntakurssit löytyvät sieltä valitsemalla: Kulttuuri ja vapaa-aika > Liikuntapalveluiden kurssi-ilmoittautuminen..

Tuntikuvaukset
Sivulta löytyvät tuntikuvaukset aakkosjärjestyksessä

Kuntosaliohjelma ja -opastus
Henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinta

Liikuntaneuvonta
Liikuntapalveluiden tarjonnasta löytyy useita liikuntaneuvontamahdollisuuksia.

Kuntotestaus
Esim. lihaskuntotestaus ja kehonkoostumusmittaus

Alueliikunta
Alueliikunnan tavoitteena on matalan kynnyksen liikunnan järjestäminen ja vähän liikkuvien aktivointi sekä yhteisöllisyyden lisääminen liikunnan avulla.

Erityisuimakortti
Erityisuimakortti on helsinkiläisille eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille myönnettävä edullinen omaehtoisen uinnin vuosikortti.

Koronaohjeet

Korostamme jokaisen osallistujan omaa vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden viranomaisten ohjeita hygieniasta ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (thl.fi) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä.
25.11.2022 12:46