Maahanmuuttajat

Stadin MaaLi = Helsingin kaupungin maahanmuuttajien liikunta

Stadin MaaLi on lyhenne Helsingin kaupungin  järjestämästä maahanmuuttajille suunnatusta liikunnasta.
Maahanmuuttajat ovat tervetulleita mukaan kaikkiin Helsingin kaupungin järjestämään liikuntaan. Helsingissä löytyy monenlaisia mahdollisuuksia liikkua ja urheilla niin sisällä kuin ulkona.

Kaikki palvelut löytyvät täältä
Ryhmiä naisille
Maahanmuuttajille kohdennettuja ryhmiä

Yleisten liikuntapalveluiden lisäksi liikuntapalveluissa on käynnissä kaksi erillismäärärahalla toteutettua hanketta, joiden avulla pyritään kannustamaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia helsinkiläisiä liikunnan pariin. Hankkeet saavat avusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Helsingin kaupunginhallitukselta.

Naiset yhdessä liikkumaan -hankkeen avulla järjestetään naisille liikuntatoimintaa, koulutuksia, tapahtumia ja liikuntaneuvontaa.
Kotoutumista liikunnan keinoin -hanke järjestää etenkin maahanmuuttotaustaisille henkilöille tutustumisia liikuntapalveluiden palveluihin ja liikuntatoimintaa.

Videoita käyttöön!

Kaupunginkanslian Tasa-arvoinen kuntalainen -hankkeen rahoituksella on toteutettu ”Aktiivinen arki Helsingissä” -animaatio. Animaatio ovat julkaistu suomenkielen lisäksi englanniksi, arabiaksi ja somaliaksi.

Nyt animaatiot ovat valmiit ja otettavissa käyttöön. Ohessa linkit
Suomeksi: https://youtu.be/F_gqA_CZR4U
Englanniksi: https://youtu.be/WrIVMGBKtjY
Arabiaksi: https://youtu.be/cMQ3P1kPj78
Somaliaksi: https://youtu.be/x26B5Ks6BukJAA
09.10.2017 10:18