Suoraan sisältöön

Soveltava liikunta

Sovellettua liikuntaa Liikuntamyllyssä, kuva: Maarit Hohteri

Huom!

Helsingin kaupungin kaikki liikuntakurssit sisä- ja ulkotiloissa keskeytetään 30.11.-20.12.2020. Ohjatun liikunnan kurssimaksuja ja uimakoulujen maksuja ei palauteta.

Lisätietoja >>

Lasten soveltavan liikunnan ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunnan ohjaamisessa tarvitaan soveltamista ja erityisosaamista. Ryhmätoiminnassa pyritään huomioimaan yksilölliset lähtökohdat. Tavoitteena on motoristen ja liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja liikunnan ilon löytäminen yhdessä toisten kanssa.

Syksy 31.8. – 11.12.2020

Huom! Tuntimuutokset ovat mahdollisia.

Uimakoulut

Hinta 45 e
Lapsille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua lasten yleisiin uimakouluihin kuten esim. liikuntarajoitteiset, kehitysvammaiset, dysfaattiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset. Uimakoulussa opetellaan uinnin perusasioita. Tavoitteena on uinnin alkeet tai uimaan oppiminen. Opetusta annetaan yksilöllisesti jokaisen lapsen taitotason mukaan. Avustaja voi olla mukana altaassa.

Pirkkolan uimahalli
31.8. – 12.10.
ma 17.30 - 18.00 alkeet, yli 6-vuotiaat
19.10. – 30.11.
ma 18.10 - 18.40 alkeet, yli 6-vuotiaatKevät 11.1.  30.4.2021 


Kuulovammaisten lasten uimakoulut

Hinta 45 e
Opetus tapahtuu pienryhmässä ja opetuskielenä käytetään viittomakieltä.


Pirkkolan uimahalli
12.1.  27.4.2021
ti 17.15 - 18.00. jatko, yli 6-vuotiaat
ti 18.15 - 19.00 alkeet, 5−6-vuotiaat
Ohjaus: Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry.

Vesiliikunta

Hinta 45 e
Ryhmä on suunnattu 6-9-vuotiaille liikunta- ja tai kehitysvammaisille lapsille. Tavoitteena on uinti- ja vesiliikuntataidon valmiuksien kehittäminen yksilöllisesti vamma-aste huomioiden. Allastila ja siinä tapahtuva opetus edellyttää jokaiselle omaa henkilökohtaista avustajaa, joka on hankittava itse.

Kampin liikuntakeskus
16.1. 30.4.2021
la 12.00 - 12.45

Vesiseikkailu

Hinta 45 e 
Ryhmä on suunnattu 10-16-vuotiaille liikunta- ja tai kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on uinti- ja vesiliikuntataidon valmiuksien kehittäminen yksilöllisesti vamma-aste huomioiden. Allastila ja siinä tapahtuva opetus edellyttää jokaiselle omaa henkilökohtaista avustajaa, joka on hankittava itse. Pukutiloissa avustajan on oltava samaa sukupuolta kuin lapsi/nuori.

Kampin liikuntakeskus
16.1. 30.4.2021
la 12.50 - 13.3501.12.2020 13:45