Suoraan sisältöön

Sovellettu liikunta

Sovellettua liikuntaa Liikuntamyllyssä, kuva: Maarit Hohteri

Syksy 2019

Lasten sovellettu liikunta

Soveltavat liikuntaryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia osallistua ns. yleisiin liikuntaryhmiin. Ryhmätoiminnassa pyritään huomioimaan yksilölliset lähtökohdat. Tavoitteena on motoristen ja liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja sosiaalinen kanssakäyminen mukavan liikunnan parissa.

Erityislasten uimakoulut

Hinta 39,00 e

Jakomäen uimahalli
5.9. - 17.10.
to 18.10 - 18.40 alkeet, yli 6-vuotiaat

24.10. - 5.12.
to 18.10 - 18.40 alkeet, yli 6-vuotiaat

Pirkkolan uimahalli  
2.9. - 14.10. 
ma 18.10 - 18.40 alkeet, yli 6-vuotiaat

21.10. - 2.12. 
ma 17.30 - 18.00 alkeet, yli 6-vuotiaat

Kuulovammaisten lasten uimakoulut
Hinta 47,00 e

Pirkkolan uimahalli
3.9. - 10.12.
ti 17.15 - 18.00 jatko, yli 6-vuotiaat
ti 18.00 - 18.45 alkeet, 4 - 5-vuotiaat

Erityislasten vesiliikunta

Hinta 47,00 e
Ryhmä on suunnattu kouluikäisille liikunta- ja/tai kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on uinti- ja vesiliikuntataidon valmiuksien kehittäminen yksilöllisesti vamma-aste huomioiden. Allastila ja siinä tapahtuva opetus edellyttää jokaiselle omaa henkilökohtaista avustajaa, joka on hankittava itse.

Kampin liikuntakeskus
7.9. - 14.12.
la 12.00 - 12.45

Erityislasten vesiseikkailu

Hinta 47,00 e
Ryhmä on suunnattu kouluikäisille liikunta- ja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, joilla on jo hiukan kokemusta
vedessä olemisesta. Tavoitteena on vahvistaa vesitaitoja monipuolisten leikkien ja tehtävien kautta. Allastila ja siinä tapahtuva opetus edellyttää jokaiselle uintitaidottomalle lapselle omaa henkilökohtaista avustajaa, joka on hankittava itse.

Kampin liikuntakeskus
7.9. - 14.12.
la 13.00 - 13.45

Erityislasten muu liikunta

TemppuTaito
Hinta 25,00 e
Jumppa on suunnattu lapsille, joiden motoristen taitojen oppiminen on vaikeutunut, esim. motorisesti kömpelöille, lievästi liikuntarajoitteisille tai ylipainoisille lapsille. Tavoitteena on motoristen taitojen kuten tasapainon,
koordinaation ja kehonhallinnan ja -tuntemuksen sekä ryhmätoiminnan kehittäminen erilaisten leikkien, pelien ja
liikuntaharjoitteiden avulla. Lapsella tulisi olla valmiudet ryhmämuotoiseen toimintaan.

Kontulan kuntokellari
4.9. - 11.12.
ke 16.30 - 17.10 5 - 7-vuotiaat JAA
03.09.2019 15:23