Suoraan sisältöön

Erityisryhmät

Soveltavan liikunnan yleisurheilutapahtuma, kuva: Maarit Hohteri

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jolla edesautetaan mahdollisimman itsenäistä arjesta selviytymistä. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa otetaan asiakkaan tarpeet huomioon siten, että liikkuminen onnistuu vammasta tai sairaudesta riippumatta. Asiakas voi tarvittaessa ottaa oman avustajan mukaan tunnille. Erityisliikunnan piiriin kuuluvat vammaiset ja pitkäaikaissairaat aikuiset sekä iäkkäät, joiden alentunut toimintakyky estää heitä osallistumasta muuhun liikuntatoimintaan. Tarjolla mm. jumppia, itsenäistä harjoittelua kuntosalissa ja altaalla, ohjattua kuntosaliharjoittelua ja vesijumppia.

Erityisliikunta aikuisille
Lisätietoja, puh. 09 310 87509JAA
28.02.2019 10:55

Tuntikuvaukset

Sivulta löytyvät tuntikuvaukset aakkosjärjestyksessä.

Liikuntaneuvonta

Likuntaneuvontaa monin eri tavoin