Suoraan sisältöön

Erityisryhmät

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa, jolla edesautetaan mahdollisimman itsenäistä arjesta selviytymistä. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa otetaan asiakkaan tarpeet huomioon siten, että liikkuminen onnistuu vammasta tai sairaudesta riippumatta. Asiakas voi tarvittaessa ottaa oman avustajan mukaan tunnille. Erityisliikunnan piiriin kuuluvat vammaiset ja pitkäaikaissairaat aikuiset sekä iäkkäät, joiden alentunut toimintakyky estää heitä osallistumasta muuhun liikuntatoimintaan. Tarjolla mm. jumppia, itsenäistä harjoittelua kuntosalissa ja altaalla, ohjattua kuntosaliharjoittelua ja vesijumppia.

ErityisuimakorttiJAA
09.08.2018 14:43

Tuntikuvaukset

Sivulta löytyvät tuntikuvaukset aakkosjärjestyksessä.