Suoraan sisältöön

Guggenheim selvitys

1.12.2016

Kaupunginvaltuusto kaatoi Guggenheim-museon

Helsingin kaupunginvaltuusto hylkäsi keskiviikon 30.11. kokouksessaan ehdotuksen Guggenheim Helsinki -museon perustamisesta. Ratkaisevassa äänestyksessä kaikkien suurten valtuustoryhmien äänet hajaantuivat. Ehdotus kaatui äänin 53-32.

Keskustelussa käytettiin noin 170 puheenvuoroa ja se kesti viisi ja puoli tuntia. Useissa puheenvuoroissa pidettiin ehdotettua kaupungin osuutta museon kustannuksista liian suurena ja riskialttiina. Museon kannattajat vetosivat muun muassa siihen, että kyseessä olisi investointi Helsingin elinvoimaisuuteen ja turismiin.  

Ajatus Guggenheim-museon perustamisesta Helsinkiin on elänyt vuodesta 2011 saakka. Alkuperäinen esitys muuttui paljon matkan varrella. Nyt kaatuneessa ehdotuksessa kaupunki olisi osallistunut museon rakentamiseen 80 miljoonalla eurolla ja huolehtinut sen ylläpidosta. Yksityisen rahan osuus rakennusinvestoinnista olisi ollut paljon aikaisempaa suurempi ja museotoiminnasta olisi vastannut Guggenheim Helsingin tukisäätiö.

Äänestyskartta ja tallenne kaupunginvaltuuston keskustelusta julkaistaan Helsinki-kanavalla osoitteessa www.helsinkikanava.fi. torstaina aamupäivän aikana.

Kaupunginvaltuuston esityslista ja päätöstiedote 30. marraskuuta.

Äänestyskartta valtuutettujen äänistä (.pdf)

 

3.11.2016

Kaupunki ja tukisäätiö esittävät uutta mallia Guggenheim-museon perustamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen uuden ehdotuksen Guggenheim-museon perustamiseksi Helsinkiin.

Ehdotusta on valmisteltu yhteistyössä Guggenheim Helsingin Tukisäätiön kanssa. Kaupungin puolelta valmistelua on johtanut sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Uuden ehdotuksen valmisteluun ryhdyttiin sen jälkeen, kun hallitus oli syksyn budjettineuvottelujen yhteydessä ilmoittanut, ettei se rahoita museoinvestointia.

”Tavoitteena on ollut löytää toteuttamiskelpoinen malli, joka ei aseta kaikkea museorakentamisen taloudellista vastuuta Helsingin kaupungille, ja jossa kaupungin rahoitusvastuu pysyy samana kuin mitä se olisi ollut, jos valtio olisi ollut mukana”, toteaa Viljanen.

”Nyt on löydetty museon toteuttamismalli, joka mahdollistaa asian esittelyn kaupungin päättäjille.”

Kaupungin investointi rakentamiseen 80 miljoonaa euroa

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa. Kaupunki rahoittaisi museon rakentamista enintään 80 miljoonalla eurolla ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiö 15 miljoonalla eurolla.

Rakentamista varten perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, josta Helsinki omistaisi 84 prosenttia ja tukisäätiö 16 prosenttia. Kiinteistöosakeyhtiö ottaisi 35 miljoonan euron lainan museon rakentamista varten. Lainanlyhennyksestä sekä lainanhoito- ja korkokuluista eli yhteensä 33 miljoonasta eurosta 20 vuoden sopimusaikana vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö kiinteistöyhtiölle maksettavalla vuokralla. Kaupunki antaisi lainalle täytetakauksen.

Uudessa mallissa Helsingin kaupunki olisi museorakennuksen pääasiallinen omistaja ja vastaisi sen tilakustannuksista, mutta kaupunki ei muuten rahoittaisi museon toimintaa.

Tilakustannukset museosta olisivat vuodessa noin 6,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää museoon sitoutuneen pääoman korot, poistot, sisäiset tontin ja rakennuksen vuokrat Helsingin kaupungille sekä kiinteistön ylläpitokustannukset.

Museotoiminnasta vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö tuloillaan, yksityisellä rahoituksella ja valtion myöntämällä vuotuisella museon käyttötaloustuella. Yksityisellä rahoituksella katetaan myös Solomon R. Guggenheim -säätiölle maksettavat lisenssi- ja hallintomaksut, 20 miljoonaa dollaria eli noin 18,4 miljoonaa euroa 20 vuodessa. Lisäksi Tukisäätiö investoi museorakennukseen 15 miljoonaa euroa ja suorittaa rakentamiseen otettavan lainan kulut vuokrina.

Kaupungin rooli selkeämpi ja kustannukset pienemmät

Aiempiin ehdotuksiin verrattuna Helsingin kaupungin rooli on nyt selkeämpi ja kaupungin kustannukset pienemmät. Uudessa esityksessä kaupungin omistusosuus museorakennuksesta olisi myös olennaisesti suurempi kuin valtion kanssa neuvotellussa mallissa, vaikka investoinnin rahallinen määrä olisi sama.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön keräämää yksityistä rahoitusta on huomattavasti aiempaa enemmän, yhteensä 66,4 miljoonaa euroa.

Viljanen kiittää yksityisiä tahoja näiden vahvasta tuesta museohankkeelle.

”Kyseessä on poikkeuksellinen hanke: mikään muu Helsingin kulttuurikohde ei ole saanut taakseen näin paljon yksityistä rahoitusta. Yksityisellä rahalla maksettaisiin investoinnista vähintään 66,4 miljoonaa euroa. Lämpimät kiitokseni museoon sitoutuneille yksityisille, jotka mahdollistavat sen, että Helsinki voi nyt viedä asiaa eteenpäin.”

Uusi arvio korostaa museon positiivisia vaikutuksia talouteen

Helsingin kaupungin laatiman arvion mukaan museo toisi Helsinkiin lisää matkailijoita ja vaikuttaisi matkailijoiden kulutukseen varovaistenkin arvioiden mukaan 16 miljoonaa euroa vuodessa.

Rakentamisvaiheessa museon vaikutus verotuloihin olisi 24 miljoonaa euroa vuodessa ja vaikutus työllisyyteen noin 1 200 henkilötyövuotta. Museon toiminnan ja matkailun kautta syntyvä vaikutus verotuloihin olisi yhteensä 7 miljoonaa euroa vuodessa ja vaikutus työllisyyteen 400 henkilötyövuotta.

”On tärkeää, että taloudellisesti vaikeinakin aikoina tehdään investointeja, jotka tuovat tuloja ja matkailijoita kaupunkiin”, apulaiskaupunginjohtaja Viljanen painottaa.

”Kaupungin laatima arvio museon vaikutuksista todistaa, kuinka kulttuurinen investointi on hyvä tapa lisätä työpaikkoja ja kaupungin tuloja.”

Tutkimusten mukaan Helsinki on jäänyt matkailun kasvussa selvästi jälkeen muista pohjoismaisista pääkaupungeista esimerkiksi hotelliyöpymisten määrällä mitattuna.

”Guggenheim-museo vahvistaisi Suomen ja Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja parantaisi meidän asemaamme matkakohteena. Museo olisi tärkeä lisä pääkaupunkiseudun taidetarjontaan. Tänne muodostuisi kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja nykytaidekeskus, joka nostaisi Helsinkiä entistä paremmin esiin taide- ja designkaupunkina”, Viljanen sanoo.

Valmisteluryhmä toteaa, että museo olisi investointina kannattava ja siitä koituisi taloudellista hyötyä pääkaupunkiseudulle ja laajemminkin.

Yhteistyötä muiden museoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa

Valmistelun aikana Helsingin kaupunki on pitänyt tärkeänä, että museo on kaupunkilaisten käytössä julkisena tilana.
”Museon edustalla on avoin julkinen ranta. Myös rakennuksen sisällä oleva bulevardi ja sisäpiha on määritelty sopimusehdotuksessa avoimeksi ja ilmaiseksi kaupunkitilaksi”, Viljanen korostaa.

”Museon tulee ylläpitää ns. vapaan taiteen galleriaa ja tuoda näinkin uutta taiteen toimijoille Helsingissä. Guggenheim Helsinki toimisi tiiviissä yhteistyössä muiden Helsingin museoiden kanssa, osana Helsingin taidemuseokenttää. Yhteistyötä olisi myös muiden taide- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.”

Helsingin kaupungin osalta valmistelu etenee siten, että kaupunginhallitus käsittelee uutta ehdotusta ja sen liitteenä olevaa sopimusta hankkeen toteuttamisesta kokouksessaan maanantaina 7. marraskuuta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto, jonne sopimusehdotus on asian merkittävyyden vuoksi tarkoitus viedä päätettäväksi.

Mikäli valtuusto hyväksyy museohankkeen, vuosina 2017–2019 käsiteltäisiin tontin kaavamuutos ja laadittaisiin hankesuunnitelma. Museon rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2019.

Esitys Guggenheim Helsinki -museon perustamisesta - työryhmän muistio (pdf)

Guggenheim Helsinki – Arvio hankkeen taloudellisista vaikutuksista (pdf)

 

23.06.2015

Voittajaehdotus Majakka

Majakka valittiin Guggenheim-kilpailun voittajaksi

Historiallisen Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailun on voittanut pariisilaistoimisto Moreau Kusunoki Architectes ehdotuksellaan Majakka (Art in the City). Vuoden kestänyt kilpailu keräsi ennätykselliset 1 715 työtä, jotka käsiteltiin nimettöminä.

Voittajaehdotuksessa näyttelytiloina toimivat katumaisen tilan ympärille ryhmitellyt, toisiinsa yhteydessä olevat paviljongit ja aukiot. Sen dramaattisessa julkisivussa hyödynnetään kotimaista hiilikäsiteltyä puuta ja lasia. Itse museo rakentuu kaikkiaan yhdeksästä matalasta paviljongista ja yhdestä majakkamaisesta tornista. Museo on yhteydessä ympäröivään kaupunkitilaan eri tavoilla: vieraat pääsevät kulkemaan Tähtitorninvuoren puistoon kävelysiltaa pitkin, kun taas meren puolella rantapromenadi yhdistää
rakennuksen Eteläsatamaan.

”Guggenheim-säätiön puolesta esitän lämpimät onnitteluni Moreau Kusunoki Architectesille. Heidän työnsä on vastannut arkkitehtuurikilpailun asettamiin tavoitteisiin huomattavan tyylikkäästi, herkästi ja selkeästi”, toteaa Solomon R. Guggenheim -museon ja -säätiön johtaja Richard Armstrong.

”Kiitän Guggenheim-säätiötä suurimman Suomessa koskaan järjestetyn ja kansainvälisestikin poikkeuksellisen laajan arkkitehtuurikilpailun toteutuksesta sekä kaikkia kilpailuun osallistuneita arkkitehteja niistä tulkinnoista, joita he ovat Helsingin Etelärannan mahdollisuuksista luoneet. Olen iloinen arkkitehtuurikilpailun herättämästä vilkkaasta keskustelusta ja onnittelen lämpimästi voittajaa. Guggenheim Helsinki -museolla voisi olla huomattavat positiiviset vaikutukset Helsingille ja koko Suomelle”, toteaa Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

”Solomon R. Guggenheim -säätiön ja Helsingin kaupungin rohkean näkemyksen ansiosta järjestetty avoin, kansainvälinen kilpailu tarjosi arkkitehdeille eri puolilla maailmaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla osa tätä hanketta. Arkkitehdeille tämän kaltaisiin kilpailuihin liittyy aina suuria toiveita. Meille on kunnia, että tulimme valituiksi 1 715 työn joukosta. Haluamme omistaa tämän palkinnon niille ihmisille, joiden kanssa työskentelemme: työntekijöillemme, kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Meille tämä on ollut seikkailu, joka on antanut meille energiaa, iloa ja unelmia. Pääsemme nyt jatkamaan sitä yhdessä Solomon R.Guggenheim -säätiön, helsinkiläisten, suomalaisten sekä arkkitehtuurin ja taiteen ystävien kanssa”, totesivat Nicolas Moreau ja Hiroko Kusunoki yhteisessä lausunnossaan.


Lisää aiheesta:

Uutinen: "Helsinki selvittää Guggenheim-museon toteuttamismahdollisuuksia"

Guggenheim Helsinki -verkkosivusto

4.6.2014

Arkkitehtuurikilpailu Guggenheim Helsinki -museosta käynnistyi

Helsinkiin ehdotetusta Guggenheim-museosta käytävä arkkitehtuurikilpailu avattiin 4. kesäkuuta 2014. Kaksiosaisen arkkitehtuurikilpailun odotetaan herättävän laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Guggenheim-säätiö hakee suunnitelmaa museolleen avoimen, kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun kautta.

Kilpailun järjestämisestä vastaa Guggenheim-säätiö yhteistyössä Helsingin kaupungin, Suomen valtion ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailua hallinnoi lontoolainen Malcolm Reding Consultants.

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 10. syyskuuta. Tämän jälkeen 11-henkinen tuomaristo valitsee kuusi finalistia ensimmäisessä vaiheessa toimitetuista ehdotuksista. Tuomariston puheenjohtajana toimii Mark Wigley, professori ja Columbian yliopiston arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennusperinnön koulutusohjelman dekaani. Helsingin kaupunkia tuomaristossa edustavat kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö, arkkitehti Mikko Aho ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kilpailutöiden arvioinnissa tuomaristo painottaa töiden arkkitehtonista suunnittelua, suhdetta museotonttiin ja kaupunkikuvaan, käytettävyyttä, kestävää suunnittelua (sisältäen materiaalivalinnat) sekä toteuttamiskelpoisuutta. Kaikkiin ensimmäisen vaiheen kilpailutöihin on mahdollisuus tutustua kilpailun verkkosivuilla.

Kilpailun kuusi finalistia julkistetaan marraskuussa 2014, jolloin kilpailun toinen vaihe käynnistyy. Finalisteilla on maaliskuuhun 2015 asti aikaa viimeistellä kilpailutyönsä. Kilpailun voittaja julkistetaan kesäkuussa 2015. Voittaja palkitaan 100 000 eurolla ja viisi muuta finalistia 55 000 eurolla.

Kilpailun aikana ja sen jälkeen Guggenheim -säätiö jatkaa yleisölle suunnattujen Guggenheim Helsinki Live -tilaisuuksien järjestämistä sekä museohankkeesta käytävää julkista keskustelua.

Guggenheim-säätiö odottaa Helsingin kaupungin ja Suomen valtion tekevän päätöksen museohankkeen mahdollisesta etenemistä rakennusvaiheeseen arkkitehtuurikilpailun päätyttyä.

 


14.1.2014

Kaupunginhallitus hyväksyi tonttivarauksen Guggenheim-museon arkkitehtuurikilpailulle

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1. varata Solomon R. Guggenheim -säätiölle tontin Guggenheim Helsinki museon arkkitehtuurikilpailua varten. Tonttivaraus koskee noin 18 520 m²:n suuruista Makasiiniterminaalin aluetta Helsingin Eteläsatamassa.

Päätösehtoihin kuuluu, että Guggenheim-säätiö organisoi, valmistelee, resursoi ja aikatauluttaa museon arkkitehtuurikilpailun sekä vastaa sen kaikista kustannuksista. Kilpailu tulee järjestää kaksivaiheisena kansainvälisenä suunnittelukilpailuna, jonka ensimmäinen vaihe on avoin.

Kilpailun suunnittelu ja kilpailuohjelman laatiminen on ehtojen mukaan tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Sataman ja rakennusviraston sekä Suomen valtion kanssa.

Ehdoissa mainitaan myös, että tonttivaraus ei sido kaupunkia tontinluovutuksen suhteen, vaan mahdollisesta tontinluovutuksesta ja museon rakentamisesta päätetään erikseen kilpailun jälkeen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kilpailun aikana Helsingin kaupunki teettää oman selvityksensä hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta.

Kaupunginhallituksen päätöstiedote 13.1.

 


24.9.2013

Uusi Guggenheim-ehdotus julkaistiin

Guggenheim säätiö esitteli tiistaina 24. syyskuuta uuden ehdotuksen Guggenheim Helsinki -museon perustamisesta. 

Uuden ehdotuksen verkkosivuilla osoitteessa www.guggenheimhki.fi annetaan lisätietoja.

 


02.05.2012

Kaupunginhallitus hylkäsi Guggenheim-esityksen

Helsingin kaupunginhallitus hylkäsi 2. toukokuuta äänin 8 – 7 kaupunginjohtajan ehdotuksen etenemisestä Guggenheim-museohankkeen toiseen vaiheeseen.

Ehdotusta vastaan äänestivät Sdp:n, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajat ja kolme vihreiden edustajaa. Vähemmistöön jäivät kokoomus, Rkp ja yksi vihreiden edustaja.

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa olisi seuraavana vaiheena toteutettu kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Helsingin Eteläsatamaan sijoitettavasta Guggenheim-museosta ja kaupunki olisi allekirjoittanut Guggenheim-säätiön kanssa aiesopimuksen museon perustamisesta. Tämän ehdotuksen kaupunginhallitus hylkäsi.

Helsinki tilasi tammikuussa 2011 Guggenheim-säätiöltä selvityksen mahdollisuudesta perustaa Helsinkiin Guggenheim-museo. Tammikuussa 2012 julkistettu selvitys suositti museon perustamista keskeiselle paikalle Helsingin Eteläsatamaan.

Pajunen ehdottaa vaiheittaista etenemistä Guggenheim-museon perustamishankkeessa

16.4.2012

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ehdottaa vaiheittaista etenemistä Guggenheim-museon perustamishankkeessa. Ehdotuksen mukaan jatkovaihe on erillinen kokonaisuus, jonka puitteissa toteutetaan museorakennuksen arkkitehtuurikilpailu, perustetaan museosäätiö sekä selvitetään kaupungin omana työnä Helsingin taidemuseon toiminta- ja hallintomalliin tarvittavat muutokset.

Pajusen esitys Guggenheim-hankkeen perustamismahdollisuuksista

Esitys kaupunginhallitukselle 23.4

Esityksen liite

Lauta- ja johtokuntien lausunnot

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys

10.1.2012

Raportti ehdottaa museon perustamista, tekee esityksen museon sijaintipaikasta, tarkoituksesta, rahoituksesta ja hallintomallista ja suosittelee etenemistä arkkitehtuurikilpailuun. Raportissa ehdotetaan, että museo rakennettaisiin kaupungin omistamalle tontille Eteläsataman rantaan. Paikalla sijaitsee nykyään Kanavaterminaali.

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys (pdf)

Guggenheim Helsingfors: koncept- och utvecklingsstudie (pdf)


Käännös julkaisusta: 

Concept and Development Study for a Guggenheim museum  in Helsinki (A4 pdf)

Concept and Development Study for a Guggenheim museum  in Helsinki (A3 pdf)

 

Päättäjiä, keskellä vasemmalla kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Kuva : Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Lehdistötiedote

Suomeksi (pdf)
English (pdf)
Svenska (pdf)

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys (ppt) 

Talousyhteenveto

Suomeksi (pdf)
English (pdf)


Katso tallenne Finlandia-talolla 10.1.2012. pidetystä julkistamisseminaarista.

 

Maisema Katajanokalta
Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Lehdistökuvia

 


Helsingin Guggenheim-selvitys: väliaikatietoja

Lokakuu 2011

Suomeksi (word)

Toukokuu 2011

Suomeksi (word)
Svenska (word)

 


18.1.2011

Helsinki tilaa Solomon R. Guggenheim -säätiöltä selvityksen mahdollisuudesta perustaa Guggenheim-museo Suomeen

Lehdistötiedote

Suomeksi
English
Svenska

Katso tallenne Helsingin kaupungintalolla 18.1.2011 pidetystä tiedotustilaisuudesta.
 

Janne Gallen-Kallela-Sirén, Tuula Haatainen, Richard Armstrong, Jussi Pajunen, Ari Wiseman. Photo: Pertti Nisonen.
Janne Gallen-Kallela-Sirén, Tuula Haatainen, Richard Armstrong, Jussi Pajunen, Ari Wiseman.

 Lisätietoa / Supporting documents

Solomon R. Guggenheim Foundation Basic Facts Website

Helsinki Basic Facts
Helsinki: an Overview
Helsinki Press Photos

Finland Basic Facts


Biographies

Jussi Pajunen, Mayor, City of Helsinki (bio  image)
Tuula Haatainen, Deputy Mayor, City of Helsinki (bio image)
Janne Gallen-Kallela-Sirén, Director, Helsinki Art Museum (bio image)
Richard Armstrong, Director, Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum (bio image)
Juan Ignacio Vidarte, Deputy Director and Chief Officer for Global Strategies, Solomon R. Guggenheim Foundation (bio image)
Ari Wiseman, Deputy Director, Solomon R. Guggenheim Foundation (bio image)


Selected Helsinki Culture Links

Helsinki Art Museum

International programs in visual arts, theater, dance and opera myhelsinki.fi

World Design Capital Helsinki 2012

Design District Helsinki (25 streets and 190 points-of-contact for fashion, jewelry, interior design, antiques, creative industries and cafés) 

Helsinki Festival www.helsinginjuhlaviikot.fi 
Flow Festival www.flowfestival.com 
DocPoint Helsinki Documentary Film Festival: www.docpoint.info19.03.2021 14:20