Kulttuurin tuki

Helsingin kulttuurikeskus jakaa vuosittain noin 17 miljoonaa euroa avustuksina, apurahoina ja palkintoina. Kaikista avustuksista kerrotaan tarkemmin kulttuurikeskuksen sivuilla.

 JAA
29.07.2015 12:51