Arkkitehtuuri ja design

Helsingissä uusklassismi, jugendtyyli, Alvar Aalto ja nykyarkkitehtuuri sekoittuvat kokonaisuudeksi. Helsingin keskustan rakennuskanta tarjoaa kiehtovan matkan halki vuosisatojen ja tyylisuuntien. Kaupungin arkkitehtuuria voidaan yleisesti luonnehtia pohjoismaisen vähäeleiseksi ja hienostuneeksi. Helsingin vahvuutena ovat arkkitehtonisia kokonaisuuksia muodostavat kaupunginosat, parhaina esimerkkeinä historiallinen keskusta, vanha Eira sekä Katajanokka.

Helsingin värikaava

Helsingin kaupunkikuvaa on väritetty aikojen saatossa vaihtelevin periaattein. Rakennusvalvontaviraston tuottaman Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelun avulla on mahdollista saada mielikuva niistä ominaispiirteistä, jotka ovat olleet leimallisia julkisivuvärityksille Helsingissä eri aikakausina, aikavälillä 1850–1960. Helsingin värikaava -aineistoon liittyvää tietoa voi hakea kartan, alueen nimen, aikakauden tai osoitteen avulla. 

Helsingin värikaava

Rakennuspiirustukset sähköisestä Arska-asiointipalvelusta

Arkiston sähköinen asiointipalvelu ARSKA sisältää lähes kaikkien helsinkiläisten rakennusten pää- ja työpiirustukset sekä erityissuunnitelmat. Kaikkiaan piirustuksia on lähes 3 miljoonaa, joista pääpiiruksia on noin 800 000. Loput piirustuksista ovat erityissuunnitelmia. 

ARSKA

Arkeologinen tutkimus Helsingissä

Arkeologisen tutkimus- ja dokumentointityön lisäksi Helsingin kaupunginmuseo seuraa Helsingin maankäytön suunnittelua ja vastaa muinaisjäännösten maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.

Kaupunginmuseo


 

 JAA
30.01.2018 16:48