HERIEC (Helsinki Region Immigrant Employment Council)

 Visio

Uusimaa on globaalisti houkutteleva alue, jossa työnantajat ja kansainväliset osaajat toisiaan hyödyttäen vahvistavat seudun kilpailukykyä.

Missio

Perustetaan metropolialueelle julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuva ns. HERIEC (Helsinki Region Immigrant Employment Council) -palvelu, joka tuo kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin kannalta keskeiset palvelut yritysten ja työnantajien saataville yhden luukun periaatteella. Yrityksille ja työnantajille suunnattavia, kehittämishankkeen jälkeen pysyviksi toiminnoiksi tarkoitettuja palveluita ovat työelämälähtöinen koulutus ja valmennus, kansallisen tason rekrytointi- ja matching-palvelu sekä help desk -toimintoihin liittyvät lisäarvopalvelut.

Kohderyhmä

(i) Kansainväliset osaajat ja (ii) yritykset ja työnantajat, joille tuotetaan palveluja ja ratkaisuja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

lue lisää….

 

-----------------------

Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu Helsinki Region Immigrant Employment Council (HERIEC) –hankkeen rahoittamiseen.

HERIEC-hanketta rahoitti vuonna 2014 Euroopan unionin sosiaalirahasto

 

       JAA
11.07.2017 11:01