Suoraan sisältöön
error in wcm:libraryComponent level-4-content-page-left-nav

Talent Helsinki -hanke

Talent Helsinki -hankeen tavoitteena on houkutella erityisesti ICT- ja teknologia-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin. Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena.

Hankkeessa pyritään myös nopeuttamaan ja sujuvoittamaan pääkaupunkiseudulle saapuvien uusien kansainvälisten osaajien ja heidän perheenjäsentensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Erityisesti vahvistetaan International House Helsingin roolia pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan keskuksena ja kehitetään sen palvelutarjontaa yhtenäiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja kaupungin ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutukseen osallistuvat lisäksi Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Helsingin seudun kauppakamari, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta pääkaupunkiseudulla. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Hankkeen kesto: 1.5.2021 – 30.4.2022
Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Tanja Malo, Helsingin kaupunki, tanja.malo(at)hel.fi, 040 624 7713
27.10.2022 15:53