Suoraan sisältöön

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke luo laajempia ja vahvempia verkostoja elinkeinoelämän, korkeakoulujen, kaupunkien ja kansainvälisten osaajien välille pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin sekä tukea yritysten kansainvälistymistä. Hankkeessa sujuvoitetaan pääkaupunkiseudulle saapuvien uusien ulkomaisten työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä asettautumista alueelle ja tuetaan heidän kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Hanke myös helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien, kuten ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden, työmarkkinoille kiinnittymistä lisäämällä opiskelijoiden työelämäkontakteja ja -jaksoja. Lisäksi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälinen osaamistarjonta kootaan yhteen sekä korkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle pyritään luomaan kestävä toimintamalli.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki, ja hankkeen toteutukseen osallistuvat lisäksi Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto-yliopisto, Hanken (Svenska handelshögskolan), Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta pääkaupunkiseudulla. Hankerahoitus on myönnetty Pirkanmaan liiton kautta, jonka lisäksi hanketta rahoittavat sen toteuttajat sekä Uudenmaan liitto ja Tekniikan Akateemiset.

Hankkeen kesto: 1.5.2019-31.7.2021
Hankkeen kustannusarvio on 3 017 416 €, josta Pirkanmaan liiton myöntämän AIKO-rahoituksen osuus on 50 prosenttia.

Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Tanja Malo, Helsingin kaupunki, tanja.malo(at)hel.fi, 040 624 7713

Lue lisää hankkeen toteuttajista.

Hankkeen uutiskirjeet

Uutiskirjeet ovat englanniksi.

2021

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen uutiskirje 2/2021.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen uutiskirje 1/2021.

2020

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen uutiskirje 3/2020.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen uutiskirje 2/2020.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen uutiskirje 1/2020.
10.08.2021 13:11