Suoraan sisältöön

Työllisyysavustukset järjestöille

Työllisyysavustusta myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

1. Toiminta-avustus

Avustus myönnetään yleisavustuksena järjestöjen toimintaan.
Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat työkokeilupäivät (päivät). Työkokeilulla tarkoitetaan TE-toimiston hyväksymää työpaikalla tapahtuvaa työkokeilua.

Lisäksi otetaan huomioon:
– työttömille tarjottavat koulutukset (henkilöt)
– muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta (henkilöt ja kerrat)
– toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat)
– toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen – kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön asiantuntemus.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen.
Edellisten vuosien tavoitteiden toteutuminen otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa.

2. Toiminnan kehittämisavustus

Myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle yhteisestä hakemuksesta.
Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta.

Hakuaika:
Seuraavaa kalenterivuotta koskeva hakemus on jätettävä edellisenä vuonna. Vuosittainen hakuaika on 1.-31.12. Hakemus jätetään kaupungin sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa asiointi.hel.fi
Lisätietoa asiointipalvelun sivuilta.
31.03.2021 11:27