Suoraan sisältöön

Työllistyminen kaupungille

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta asiakkaille ja ohjaa heidät kaupungin velvoitetyöpalveluun. Velvoitetyöoikeus on henkilöille vapaaehtoinen.

Velvoitetyössä Helsingin kaupunki tarjoaa palkkatuetun työsuhteen kuuden kuukauden ajaksi kaupungin toimialoilla tai liikelaitoksessa. Työaika ja palkka täyttävät työehtosopimuksen mukaiset vaatimukset eli normaalityöajan ja tehtäväkohtaisen palkan. Velvoitetyösuhteen myötä työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Lisätietoa velvoitetyöllistämisestä saa TE-toimiston asiantuntijoilta tai kaupungin työllisyyspalveluista sähköpostitse: velvoitetyollistaminen@hel.fi

Työkokeilu ja palkkatukityö

Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset tarjoavat määräaikaisia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja työttömille työnhakijoille. Palkkatukipaikkoja voivat hakea kaupungin palkkatuetun työllistämisen kohderyhmiin kuuluvat helsinkiläiset, jotka täyttävät lisäksi TE-toimiston kriteerit. Työkokeilupaikkoja voivat hakea myös ulkopaikkakuntalaiset. Kaupungilla avoinna olevista palkkatuki- ja työkokeilupaikoista sekä kohderyhmäkriteereistä saa lisätietoa TE-toimiston asiantuntijoilta tai kaupungin palkkatukityöhallinnosta sähköpostitse: tyollistaminen@hel.fi. Helsingin työllisyyspalvelujen asiakkaat saavat lisätietoja omilta yhteyshenkilöiltään.

Palkkatukityösuhteen ja työkokeilun aikana on mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Kaupungin eri toimialoilla on myös omaa palkkatuettua oppisopimuskoulutusta, jonka hakuilmoitukset löytyvät sekä kaupungin että TE-hallinnon työpaikkasivuilta.

Palkkatuettu työ

Palkkatuettuun työsuhteeseen kaupungille valitaan pääsääntöisesti pitkään työttömänä olleita helsinkiläisiä. Palkkatukityösuhteen kesto on 8 kk. Työaika ja palkka täyttävät työehtosopimuksen vaatimukset, normaalityöajan ja tehtäväkohtaisen palkan. Kaupungin palkkatuetun työn tavoitteena on työntekijän työllistyminen avoimille työmarkkinoille joko kaupungille tai muulle työnantajalle. Palkkatuella työllistetty voi päivittää työssä taitojaan, osallistua kaupungin järjestämiin koulutuksiin, saada uusia oivalluksia työuransa suhteen ja parantaa omaa tilannettaan työmarkkinoilla.

Lue lisää: Palkkatukityö – työntekijälle ponnahduslauta elämään, työnantajalle mahdollisuus

Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle, joka on ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoa tai on ollut pitkään työtön tai on vaihtamassa ammattia tai tarvitsee harjoitusta käytännön työelämässä. Kaupungilla työkokeilun kesto voi olla 1–12 kk, kuitenkin samoissa työtehtävissä enintään 6 kk. Työkokeilun ajalta ei makseta palkkaa vaan työkokeilija saa työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Työkokeilusopimuksen osapuolia ovat työkokeiluun osallistuva henkilö, työkokeilupaikan esimies ja TE-toimisto. Kaupungin työpaikalla ta-pahtuvan työkokeilun tavoitteena on työkokeilijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkeyttäminen, työn sopivuuden arviointi ja työmarkkinoille paluun tukeminen.


16.09.2020 13:47