Suoraan sisältöön

Työllisyyskoulutukset

Maksuttomista koulutuspalveluista helsinkiläisille työnhakijoille vastaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työelämäpalvelut.

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon asiakkaat voivat osallistua maksutta erilaisiin kortti- ja lyhytkoulutuksiin, mm. hygieniapassi, anniskelupassi, ensiapukoulutukset, järjestyksenvalvojakorttikoulutus, työturvallisuus- ja tulityökoulutus. Lisäksi tarjonnassa on tietotekniikkakoulutusta ja erilaisia vaihtuvia koulutuksia. Asiakkaiden on myös mahdollista saada korvausta yksilöllisen koulutuksen tai tutkintoon johtavan koulutuksen kustannuksista pienellä omakustannusosuudella.

Maahanmuuttaja-asiakkaat voivat osallistua maksuttomasti suomen kielen koulutuksiin, joiden pääpaino on työelämässä tarvittavan kielitaidon opiskelussa.

Työkokeiluun, palkkatukityöhön tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan osaaminen ja työssä tapahtunut oppiminen voidaan tuoda esiin osaamisen tunnistamisella ja osaamistodistuksella. Joissakin tapauksissa on mahdollista myös suorittaa tutkinnon osa työpaikalla osaamisen tunnistamisen kautta.

Lisätietoja: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työelämäpalvelut, tyollisyyskoulutukset@hel.fi.

JAA
05.12.2019 21:40