Suoraan sisältöön

Helsinki-lisä

Helsinki-lisästä tukea työnhakuun

Helsingin kaupunki kannustaa taloudellisesti Helsingin työssäkäyntialueella toimivia työnantajia tarjoamaan työmahdollisuuksia työtä etsiville helsinkiläisille. Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle ja se voidaan myöntää joko rekrytointitukena tai työllistämistukena. Työsuhteen jatkuttua vähintään 6 kuukautta Helsinki-lisän tukijakson jälkeen työnantaja voi hakea erillistä rekrytointipalkkiota. Helsinki-lisä on harkinnanvarainen.
 
Rekrytointitukea voivat hakea kaikki Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat. Rekrytointituki on tarkoitettu työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin, kuten esimerkiksi työvälineistä tai perehdytyksestä aiheutuviin kustannuksiin. Palkattavan henkilön palkkakustannuksiin rekrytointitukea ei voi käyttää. Tuen suuruus on aina 500 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan maksaa 1–10 kuukautta.
 
Työllistämistukea voivat hakea yhteisöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa (esim. yhdistykset, säätiöt). Lisäksi työllistämistukea voivat hakea yritykset, kun palkattavan henkilön palkkatuen peruste on työsuoritukseen vaikuttava pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus. Työllistämistuki on tarkoitettu palkattavan henkilön palkkakustannuksiin ja edellyttää rinnalleen aina TE-palveluiden myöntämää korkeinta palkkatukea (50-100%). Tuen suuruus on palkkatuesta ja palkkakustannuksista riippuen enintään 800 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan maksaa 1-10 kuukautta.
 
Työnantaja voi hakea Helsinki-lisää seuraavissa tilanteissa:

• Työnhakija on alle 30-vuotias ja ollut työttömänä vähintään 6 kuukautta ennen työllistymistä.

• Työnhakija on yli 30-vuotias ja ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta työllistymistä edeltävän 28 kuukauden aikana.

• Työnhakija on 18–64-vuotias työtön, jolle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivältä. (Työttömyysturva muuttuu työmarkkinatueksi työttömyyskassan ansiosidonnaisen tai Kelan peruspäivärahan jälkeen. Työmarkkinatukipäivien kertymän voi tarkistaa itse Kelan verkkopalvelusta verkkopankkitunnuksilla.)

• Työnhakija on oikeutettu palkkatukeen työsuoritukseen vaikuttavan pysyväisluonteisen vamman tai sairauden perusteella.

Helsinki-lisä edellyttää vähintään 30 tunnin viikkotyöaikaa (oppisopimuksessa 25 tuntia viikossa) sekä vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkausta. Helsinki-lisässä on lisäksi joitakin reunaehtoja, jotka työnantajan tulee huomioida hakuvaiheessa.

Helsinki-lisän avulla työllistyneen käytössä ovat myös Helsingin kaupungin tarjoamat koulutuspalvelut.

Lisätietoja: Helsinki-lisä työnantajille
JAA
05.12.2019 21:41

Työllisyyskoulutukset

Työllisyydenhoidon asiakkaat voivat osallistua maksutta erilaisiin kortti- ja lyhytkoulutuksiin.