Suoraan sisältöön

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin velvollisuutena on tietyin ehdoin tarjota työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöoikeudesta asiakkaille ja ohjaa heidät kaupungin velvoitetyöpalveluun. Velvoitetyöoikeus on henkilöille vapaaehtoinen.

Velvoitetyössä Helsingin kaupunki tarjoaa palkkatuetun työsuhteen kuuden kuukauden ajaksi kaupungin toimialoilla tai liikelaitoksessa. Työaika ja palkka täyttävät työehtosopimuksen mukaiset vaatimukset eli normaalityöajan ja tehtäväkohtaisen palkan. Velvoitetyösuhteen myötä työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Lisätietoa velvoitetyöllistämisestä saa TE-toimiston asiantuntijoilta tai kaupungin työllisyyspalveluista sähköpostitse: velvoitetyollistaminen@hel.fi
JAA
05.12.2019 21:43