Suoraan sisältöön

Työrasti Helsinki

Verkkopalvelu pitkään työtä hakeneille helsinkiläisille

Työrasti Helsinki -verkkopalvelu tarjoaa kaupungin työllisyyspalveluita sähköisesti omatoimisille työnhakijoille. Työrastin palvelut on rajattu Kelan työmarkkinatukea saaville helsinkiläisille. Työrastin palveluiden avulla työnhakija voi vahvistaa omaa osaamistaan ja edellytyksiään työllistymiseen uuden työkokemuksen ja koulutusten avulla.

Ilmoittautumalla Työrastin käyttäjäksi saa omat tunnukset verkkosivustoille, jossa voi mm. selata Helsingin kaupungin avoimia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja, ilmoittautua suoraan erilaisille lyhytkursseille ja koulutuksiin sekä uravalmennukseen. Sivuston kautta voi hakea rahallista tukea työllistymistä edistävien koulutusten kustannuksiin ja saa tietoa erilaisista koulutusneuvonnan palveluista.

Tutustu tarkemmin Työrastiin osoitteessa www.tyorastihelsinki.fi
Kysy lisää: tyorasti@hel.fi

Työrasti-verkkopalvelu on kehitetty osana Työrasti Helsinki –hanketta vuosina 2016-18. Hanke sai työllisyyspoliittista avustusta TE-toimistolta.
 

 

 

 JAA
05.12.2019 21:43