Suoraan sisältöön

Helsingin TYP, aikuisten palvelut

Helsingin TYP on Helsingin kaupungin, Uudenmaan TE-toimiston ja Kelan muodostama työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, jossa asiakkaille räätälöidään yksilöllisiä ratkaisuja kohti työelämää.

Seuraa meitä:

Facebook

TYP:n työntekijät arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa tämän palvelutarpeet ja tukevat asiakkaan työllistymisprosessia. Asiakas saa palvelua työnhaussa, terveydenhoidossa, sosiaalityössä sekä hakeutumisessa koulutukseen tai kuntoutukseen. Lisäksi tarjolla on monenlaista neuvontaa ja ohjausta, kuten velka- ja talousneuvontaa, sekä erilaisia verkostoitumistilaisuuksia.

Helsingin TYP tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työnantajien kanssa ja on mukana monissa hankkeissa edistämässä asiakkaiden työllisyyttä ja luomassa tulevaisuuden työllisyydenhoitoa.

Helsingin TYP:n asiakkaita palvellaan Alppilassa Viipurinkadulla.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Helsingin TYP palvelee helsinkiläisiä yli 30-vuotiaita työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta yhteispalvelusta.

Helsingin TYP:n toimintaa velvoittaa erillinen laki. Lain (1369/2014) mukaan TE-toimisto, kunta ja Kela arvioivat mahdollisen TYP-asiakkuuden tarpeen, kun työtön:

• on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella
• on täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta
• on monialaisen yhteispalvelun tarpeessa.

Kuinka pääsee asiakkaaksi?

Helsingin TYP:n asiakkaaksi pääsee TE-toimiston, alueen sosiaalitoimiston tai Kelan lähetteellä, kun työttömyys on pitkittynyt ja monialaisesta yhteispalvelusta arvioidaan olevan hyötyä.

Monialaisen palvelun hyödyt

Helsingin TYP:ssa asiakkaat saavat tarvitsemaansa apua työllistymiseen TE-asiantuntijoilta, psykologeilta, ura- ja opinto-ohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä, työterveyshoitajilta ja Kelan TYP-työkykyneuvojilta. Aluksi asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen työllistymiseen tähtäävä suunnitelma, jonka toteutumista seurataan. Suunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan vahvuudet, mielenkiinnonkohteet sekä senhetkinen elämäntilanne.
Palvelu on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. Asiakkaan tukena toimii oma työntekijä ja tiimi eri alojen ammattilaisista.

•  Asiakas saa TE-asiantuntijoilta ja psykologeilta apua ammatinvalinnassa, työnhaussa ja työllistymisessä mm. työelämävalmennuksen, työkokeilun ja palkkatukityön kautta.

•  Uraohjaajat ja sosiaalityöntekijät arvioivat asiakkaan elämäntilanteen ja ohjaavat erilaisiin palveluihin, mm. matalan  kynnyksen vertaistukitoimintaan, sekä työkykyselvitykseen. Tarvittaessa järjestetään kuntoutusta työelämään paluuta varten: asiakas voi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan 1–4 päivänä viikossa elämäntilanteesta riippuen.

•  Opinto-ohjaajien kanssa asiakkaan on mahdollista kartoittaa ammatillista kehittymistään, tunnistaa osaamistaan ja hakeutua uudelleen koulutukseen.

•  Työterveyshoitajat selvittävät asiakkaan terveydentilan ja ohjaavat terveydenhoidon palveluihin.

•  Kelan TYP-työkykyneuvojilta saa tietoa lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta sekä työkyvyttömyyseläkkeestä.

•  Asiakasneuvoja auttaa työnhaun asiakirjojen laatimisessa ja päivittämisessä sekä sähköisten palveluiden käytössä, kuten työpaikan    ja asunnon etsimisessä, sekä erilaisten hakemusten ja valitusten laatimisessa.
 
•  Lisäksi Helsingin TYP tarjoaa talous- ja velkaneuvontaa ja ohjausta muiden palveluiden piiriin.

Asiakkuus kestää enimmillään kaksi vuotta, ja sinä aikana asiakkaalle räätälöidään yksilöllinen ja kokonaisvaltainen ratkaisu kohti työelämää suoraan tai välillisesti joko erilaisten työvoimapalveluiden tai koulutuksen kautta.

Yhteystiedot:

Helsingin TYP
Viipurinkatu 2, 6. krs,
00510 Helsinki
typ.toimisto@hel.fi

Työterveyshoitajat ottavat asiakkaita vastaan osoitteessa:
Mechelininkatu 46 A
00250 Helsinki

Helsingin TYP:n johtavat esimiehet:
 
Helsingin TYP-johtaja ja palvelupäällikkö Martti Poteri, martti.poteri(at)hel.fi
Palveluesimies Elina Laine, elina.laine(at)hel.fi
Palveluesimies Heidi Lehtovaara, heidi.lehtovaara(at)hel.fi
Työterveyshoitajien esimies, osastonhoitaja Pia Valjakka, pia.valjakka(at)hel.fi
JAA
18.03.2020 08:48