Suoraan sisältöön

Palvelut aikuisille

Yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten työllisyyspalvelut on kohdistettu pääasiassa useamman vuoden työttömänä olleille ja niille, joille on maksettu Kelan työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivän ajalta. (Työttömyysturva muuttuu työmarkkinatueksi työttömyyskassan ansiosidonnaisen tai Kelan peruspäivärahan jälkeen).

Aikuisten työllistymisestä vastaa monialainen yhteispalvelu Helsingin TYP, johon ohjaudutaan TE-toimistosta, sosiaalitoimistosta tai Kelasta. Henkilökohtaista neuvontaa työnhaun ja koulutuksen kysymyksiin saa Työllisyyden palvelutorilta Pasilan TE-toimiston aulasta. Työrasti Helsinki -hanke tarjoaa kaupungin työllisyyspalveluja omatoimisille työnhakijoille sähköisesti verkkosivustojen kautta. Lisäksi kaupunki työllistää velvoitetyöoikeutettuja, joita ovat yli 57-vuotiaat työttömät työnhakijat.

Kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas voi tutustua Helsingin kaupungin työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoihin, joiden kautta on mahdollista siirtyä avoimille työmarkkinoille. Käytössä ovat kaupungin koulutuspalvelut sekä talous- ja velkaneuvontapalvelut. Asiakkaalla on myös mahdollisuus osallistua yksityisten yritysten järjestämään valmennukseen. Työnhaussa avoimille työmarkkinoille voi hyödyntää Helsinki-lisää.05.12.2019 21:42

Työkokeilu ja palkkatukityö

Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset tarjoavat määräaikaisia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja työttömille työnhakijoille.

Työllisyyskoulutukset

Työllisyydenhoidon asiakkaat voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin maksutta.

Uravalmennus

Kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaat voivat hakeutua maksuttomaan ohjaukseen ja valmennukseen, jonka avulla suunnataan kohti työelämää

Työllisyydenhoidon palvelukokeilu

Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 2021 alkuun saakka. Palvelukokeilu on suunnattu helsinkiläisille yli 30-vuotiaille työttömille, jotka ovat palvelun alkaessa saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää.