Suoraan sisältöön

Palvelut maahanmuuttajille

Maahanmuuttajat ovat yksi Helsingin kaupungin työllisyyspalvelujen kohderyhmistä. Maahanmuuttajille on tarjolla erilaisia työn ja suomen kielen koulutuksen yhdistäviä palveluja sekä neuvontaa. Lisätietoa kaupungin muista maahanmuuttajille kohdistetuista palveluista löytyy Maahanmuuttajien Helsinki -sivustolta.

Stadin osaamiskeskus

Stadin osaamiskeskus tarjoaa kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen palveluja maahanmuuttajille. TE-toimiston ja sosiaalitoimiston työntekijät ohjaavat asiakkaat Stadin osaamiskeskukseen, jossa tehdään osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamisen ja kielitaidon kehittämiseksi. Tämän jälkeen asiakas ohjataan eteenpäin ammattipajalle, suomen kielen pajalle tai työelämävalmennukseen.
Lisätietoja: Stadin osaamiskeskus

Suomen kielen koulutus

Kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaat voivat osallistua maksuttomaan suomen kielen koulutukseen. Koulutus on pääosin työelämän suomea, ja sen järjestää Helsingin aikuislukio ja Stadin aikuisopisto. Koulutusta järjestetään myös työpajoissa ja työpaikoilla. Kaupunkityönantajalla työkokeilussa tai palkkatuella olevat voivat myös ilmoittautua kielikoulutukseen.

Lisätietoja: Suomen kielen kurssit, tyollisyyskoulutukset@hel.fi

Työkokeilun ja kielikoulutuksen kautta palkkatuettuun työhön

Maahanmuuttajille on tarjolla oma työkokeilun, palkkatukityön ja suomen kielen koulutuksen yhdistävä toimintamalli. Työkokeilun ja sitä seuraavan palkkatukityön aikana saavutetaan riittävä suomen kielen taso, jotta voi opiskella suomenkieliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai saada työpaikan.

Lisätietoa työkokeilusta ja palkkatukityöstä kaupungilla.

International House Helsinki / Töissä Suomessa -hanke

International House Helsinki (IHH) tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta. IHH:n asiakas voi saada yhden käynnin aikana esimerkiksi tarvitsemansa väestörekisterimerkinnät, henkilötunnuksen, verokortin tai -numeron, henkilökortin, Kela-kortin tai työnhakuun ja sen käynnistämiseen liittyvää opastusta. Lisäksi IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

IHH tarjoaa palvelujaan kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle muuttaneille kansainvälisille asukkaille. Työnantajapalvelun toiminta-alueena on koko Uusimaa.

Viranomaisasiointiin saa tukea myös IHH:n verkkosivuilla sähköisestä itsepalvelutyökalusta (Service Advisor App). Se auttaa asiakasta löytämään oikeat viranomaiset ja neuvoo, mitä asiakirjoja käynnille pitää ottaa mukaan. Itsepalvelutyökalu löytyy palvelun verkkosivuilta (ihhelsinki.fi).

International House Helsinki -palvelun kehittäminen on osa seudullista Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, jonka toteutukseen osallistuvat Helsingin Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari, SAK ja Moniheli ry. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton osarahoittama. Palvelu käynnistyi joulukuussa 2017 pilotilla, jota koordinoi Helsingin kaupunki. Pilottiin osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Helsingin seudun kauppakamari ja Eläketurvakeskus.

Lisätietoja:
International House Helsinki (IHH)
Johtava asiantuntija Elina Nurmi, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, puh. +358 40 621 4790, s-posti: elina.nurmi(at)hel.fiJAA
18.03.2020 10:58